Tudi nekateri Pomurski župani so zavrnitev zadostnega dviga povprečnin ob sprejemanju proračunov ter odstop vlade označili za negativno dejstvo

“Vsi prebivalci Slovenije živimo v občinah. Za kvaliteto življenja je delovanje lokalne samouprave bistvenega pomena. Naloge, ki so naložene občinam, morajo biti zadostno finančno podprte ter hkrati harmonizirane s funkcijami, ki jih opravlja državna uprava,” so župani polovice slovenskih Občin, med katerimi so tudi nekateri Pomurski župani, tudi lendavski župan Magyar, sporočili vodstvom parlamentarnih strank.
“Ugotavljamo, da sta zavrnitev zadostnega dviga povprečnin ob sprejemanju proračunov za 2020 in 2021 ter nenaden odstop vlade tik za tem negativno vplivala na delo občin. Državna administracija se v nekaterih primerih sklicuje na tekoče posle, projekti stojijo. V primeru predčasnih volitev, ki se sedaj ponujajo, bomo naslednjo delujočo vlado dobili šele jeseni. V času prostega teka bodo stale mnoge pomembne zadeve. Težave, ki jih spremljamo pri počasnem črpanju sredstev iz skladov EU se bodo kvečjemu povečale. Pogajanja o naslednjem 7 letnem proračunu EU so v kritični fazi, vladni predstavniki pa se niti vseh usklajevalnih sestankov ne udeležujejo na primerni ravni,” so zapisali uvodoma.

Po njihovem mnenju je zlasti napačna prioriteta sedanje finančne perspektive, ki daje absolutno prednost mehkim vsebinam, povsem neustrezna. Prav zato bi bilo nujno, kot pravijo, da imamo polno delujočo vlado, ki bo razumela probleme ljudi in ki bi pripravila okvir prioritet za naslednjo finančno perspektivo v smislu jasne prioritete vlaganj EU sredstev v infrastrukturne projekte.

“Zato podpisani župani slovenskih občin apeliramo na vse slovenske parlamentarne stranke, da prenehajo s politiko izključevanja na ideološki osnovi ter se začnejo resno pogovarjati o sodelovanju za reševanje akutnih problemov, ki pestijo naše občane. Na tej osnovi naj sestavijo novo, vključujočo in povezovalno koalicijo in vlado, ki bo delala za skupno dobro. Ki bo sposobna poskrbeti za normalno delovanje vseh družbenih sistemov, vključno z zadostnim financiranjem lokalne samouprave, uredila zakonsko podlago za dolgotrajno oskrbo, odpravila nered ter skrajšala čakalne dobe v zdravstvu.
 
Verjamemo, da ta potreba obstaja zdaj in bo obstajala tudi po morebitnih predčasnih volitvah, le da bodo v zadnjem primeru nakopičeni problemi še večji. Res je škoda časa in denarja, ki gresta v nič zaradi nesposobnosti medsebojnega sodelovanja in pomanjkanja vključujoče politike slovenskih parlamentarnih strank. Na lokalni ravni obstajajo v občinskih in mestnih svetih v različnih občinah zelo različne, politično raznobarvne koalicije. V veliki večini zelo dobro delujejo v skupno dobro. Zato pozivamo vse parlamentarne stranke, da sledijo temu zgledu, pozabijo na stare zamere in prično sodelovati,” so zapisali v sporočilu za javnost.