Trimlini: Obsežna obnova naftnih skladišč in vlaganja v požarno varnost

V naslednjih petih letih nameravata Zavod za blagovne rezerve in družba Petrol povsem prenoviti in posodobiti naftna skladišča ter hkrati vložiti finančna sredstva v tamkajšnjo požarno varnost. Dva rezervoarja sta na prenovo že pripravljena.
V prihajajočih petih letih bosta Zavod za blagovne rezerve in družba Petrol povsem prenovila skladišče naftnih derivatov v Trimlinih. Zavod RS za blagovne rezerve ima tam sedem rezervoarjev in s pomočjo slednjih lahko skladišči maksimalno 70.000 kubičnih metrov naftnih derivatov, družba Petrol pa jih ima pet, v katerih lahko skladišči za 65.000 kubičnih metrov naftnih derivatov. Dva Petrolova rezervoarja sta prazna in že pripravljena na prenovo ter posodobitev.

Skupaj s Petrolom bo Zavod za blagovne rezerve bo za tem v treh rezervoarjih izvedel le vzdrževalna dela, sledila pa bo tudi posodobitev elektrifikacije ter posodobitev nadzorno-vzdrževalne tehnike ter sanacijo lovilnikov ob rezervoarjih, hkrati pa bo potekala obnova črpališč, vodnih vrtin ter “jezera,” v kateri se nahaja požarna voda. Ta se nahaja tik ob stavbi Poklicne industrijske gasilske enote.

Prenove bo deležen tudi industrijski železniški tir, tamkajšnji poklicni gasilci bodo prejeli novo gasilsko vozilo, vzpostavili sistem za samodejno odkrivanje požara ter samodejnega gašenja s hlajenjem. Prenove bo deležen tudi kanalizacijski sistem, vzpostavljeni pa bodo tudi agregati, ki bodo zagotavljali električno energijo ob izpadu električnega omrežja. Vsa dela so seveda vezana na pridobivanje dovoljenj, tako pa bo potekal tudi vrstni red del.