Prikaz nasprotnih dejstev v članku z naslovom: Trenja v zavodu KKC: Občina z odvetnikom želela preprečiti včerajšnjo sejo, kar ji ni uspelo, Občina in zavod vsak na svojih bregovih

V uredništvo smo prejeli  s strani Silvije Hajdinjak Prendl zahtevo za popravek članka “Trenja v zavodu KKC: Občina z odvetnikom želela preprečiti včerajšnjo sejo, kar ji ni uspelo, Občina in zavod vsak na svojih bregovih,” ki je bil na naši spletni strani objavljen 27. 11. 2020.

Prikaz nasprotnih dejstev objavljamo v celoti:
Mandat članice Sveta Javnega zavoda KKC Lendava Silvije Hajdinjak Prendl je veljaven in članica sveta ne zlorablja te funkcije, saj je v sodelovanju z direktorjem zavoda poskrbela, da je lahko zavod deloval nemoteno. Sklep, s katerim je bila članica sveta razrešena, ni v soglasju z odlokom. Ministrstvo za javno upravo, Služba za lokalno samoupravo (v nadaljevanju: MJU), je zavzelo stališče, da je, upoštevajoč določbi 29. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. L. RS, št. 94/07 —uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZLS), ki županu ne daje pravice do imenovanja predstavnikov v katerihkoli organih ali zavodih, ugotoviti, da je tretji odstavek 18. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica — Kulturni center Lendava (Ur. L. RS, št. 31/16, v nadaljevanju: Odlok) v nasprotju z zakonom pa tudi z 2. in 32. členom Odloka. Imenovanja oziroma razrešitve predstavnikov na strani ustanovitelja lahko na podlagi 29. člena ZLS izvaja izključno občinski svet kot najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine, zato je odlok v tem delu potrebo uskladiti z zakonskimi določbami.

Prav tako ne držijo navedbe župana Janeza Magyara, zapisane v spornem članku, da je bila že pred Silvijo Hajdinjak Prendl, na enak način predčasno razrešena prejšnja članica sveta zavoda. Javni zavod KKC Lendava je bil na novo ustanovljen in je bila takrat imenovana prva sestava sveta tega zavoda. Da ima stranka veljaven mandat je potrdil tudi predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, in sicer na 12. občinski seji.

Prav tako ne drži navedba župana, in sicer: »Čudi me to obnašanje in ne sprejemanje dejstev pod katerimi pogoji je bila sama imenovana in drugo oseba (predčasno) razrešena. Še bolj me po čudi, da je bila s temi dejstvi sama obveščena in bilo vpeta v te informacije v takratnem času! Sicer po izpostavljam še dejstvo, da je ob mojem prevzemu mandata župana in inšpekcijsko ugotovljenih napakah (kazen za vodstvo in sam zavod KKC) v moji pisarni ob prisotnosti prič izjavila do ne želi več sodelovat v tem zavodu in ni bila pripravljena za pogovor. Gre za osebo, ki vodi vzgojno-izobraževalni zavod, za to še manj razumem takšno obnašanje”. Ne drži navedeno, da stranka Silvija Hajdinjak Prendl ni bila pripravljena na pogovor, temveč na to, kar je župan od nje zahteval. Stranka je bila na pogovoru pri županu večkrat, zadeva pa je ostala na mrtvi točki. županova komunikacija s članico sveta in direktorjem zavoda je bila neprimerna, na tovrstno sodelovanje pa stranka ni bila pripravljena. Župan in občinska uprava ves čas ovirata delovanje zavoda tako, da članom sveta zavoda, ki jih je imenoval občinski svet, ne dovolijo, da se udeležijo sej oz. jim dajejo navodila, kako prekiniti sejo sveta zavoda. Zaradi slednjega se vrstijo odstopi članov.