Topli obrok za učence v času izobraževanja na daljavo

V času zaostrenih epidemioloških razmer je za učence organiziran pouk na daljavo. V tem času imajo učenci, ki imajo v času šolanja odobren brezplačen obrok in tak obrok potrebujejo, možnost, da ga prav tako izkoristijo.
“Na podlagi okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport glede zagotavljanja toplega obroka za učence in dijake, za katere je v času zaostrenih epidemioloških razmer organizirano izobraževanje na daljavo, župan Janez Magyar obvešča, da je Občina Lendava prevzela organizacijo toplega obroka za otroke s stalnim prebivališčem v občini Lendava, ki so do tega upravičeni. Otroci se na topli obrok prijavijo na šoli, ki jo obiskujejo,” so sporočili iz Občine Lendava.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v zvezi z zagotavljanjem brezplačnega toplega obroka za učence in dijake, ki se v času epidemije izobražujejo na daljavo in tak obrok potrebujejo, po usklajevanju z občinami oblikovalo možnosti, ki se upoštevajo glede na organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela.
Za vse učence in dijake, ki se izobražujejo na daljavo, organizacijo toplih obrokov prevzamejo občine

Topel obrok se s strani staršev oz. starejših otrok prevzame na šoli, ki hrano pripravlja, kar bo v primeru Občine Lendava na lokaciji Dvojezične osnovne šole I Lendava. Izjemoma občina za otroke, ki ne morejo prevzeti obroka, organizira dostavo toplega obroka tudi na dom. Za več informacij se šolarji naj obrnejo na vodstvo šol. Tudi tokrat pa bo Občina Lendava preko Rdečega križa, izpostava Lendava, organizirala razdelitev prehrambenih paketov socialno najšibkejšim družinam.

Občina Lendava bo za učence, ki obiskujejo šolo v Veliki Polani in so občani Občine Lendava, obrok zagotovila na lendavski osnovni šoli.