Topla voda še kar povzroča težave

Situacija na pomurskem vodovodu, kraku A, se v primerjavi z letošnjim letom ni spremenila. Segrevanje vode v vodovodnem omrežju namreč ostaja enak problem kot minula poletja. Javno podjetje Eko-Park Lendava z izpuščanjem vode čez hidrante situacijo nekako omili, a ne za dolgo …
Z izgradnjo pomurskega vodovoda, preko katerega bi do prebivalcev pomurskih občin pritekla kakovostna pitna voda, je nekaj občinam krak A prinesel težave. To sta predvsem občini Črenšovci in Odranci, ter del občine Dobrovnik. Največ težav imajo tam s pregrevanjem vode v poletnih mesecih. Ta se tudi letošnje leto pregreva, a monitoring vode kaže, da je ta sicer dobre kakovosti in da je pitna.

Eko park kot upravljalec sistema je takoj, ko so bile napovedane visoke temperature zraka, začel izvajati dodatne varovalne ukrepe. V te spada dvakrat dnevno izpuščanje vode iz hidranta na najbolj problematičnih delih sistema, izvaja se kloriranje v zvišanih merah, ob tem pa se na več mestih opravljajo dodatne meritve temperature pitne vode.

A to vse seveda ni zastonj. Nastajajo dodatni stroški, učinek izpuščanja vode iz hidrantov pa je le kratkotrajen. Temperatura vode se zniža zgolj za stopinjo, že naslednji dan pa je vse enako. Izpuščanje vode iz hidrantov zagotovi sicer tudi pretok, s pomočjo katerega se lahko ustrezno (dodatno) klorira celoten sistem.  S tem se ustavlja razrast mikroorganizmov škodljivih za zdravje ljudi.

Največ vode se pričrpa v Gaberju

Največ vode načrpamo v Gaberju; v letu 2017 je to bilo 1.165.978 m3. Na vodnem zajetju Turnišče je bilo v letu 2017 načrpanih 250.284 m3 pitne vode, pri čemer je dnevna načrpana količina znašala 4.188 m3. Skupna količina prodane vode je bila 1.200.268 m3, od tega smo 993.977 m3 gospodinjstvom in 206.291 m3 ostalim porabnikom.