To vse je bilo storjeno pri prenovi občinskih objektov v lanski jeseni

Zaradi dotrajanosti in slabe funkcionalnosti je Občina Lendava septembra 2020 pristopila k obnovi občinskih objektov na treh lokacijah: objekta nekdanjega vrtca v Dolini, vaškega in gasilskega doma v Genterovcih in mrliške vežice Petišovcih.
Obnovitvena dela je izvedlo podjetje Zidarstvo Maučec d.o.o. iz Gančanov. V Dolini je zamenjana kritina na objektu, obnovljene so sanitarije, zamenjana vhodna vrata, na novo je vgrajena rampa za invalide, v glavnih prostorih so obnovljeni tlaki in zamenjana so tudi dotrajana okna. V genterovskem gasilskem domu je zamenjano stavbno pohištvo, narejena fasada, v vseh prostorih so obnovljeni tlaki, vgrajena so nova garažna vrata, v celoti je zamenja streha objekta, gasilci pa so pridobili tudi en dodatni prostor za delovanje društva.

Na vaškem domu v Genterovcih se je prebarvala fasada, uredila streha nad sanitarijami, objekt je priključen na kanalizacijsko omrežje, v glavni dvorani in kuhinji je na novo položena keramika, obnovljeno je stavbno pohištvo, sanirani so navlaženi ometi, na novo je asfaltirano parkirišče, z več travnate površine, pa je urejana tudi okolica vaškega doma. Na mrliški vežici v Petišovcih je zamenjana streha objekta, obnovljeni so tlaki, prebarvana fasada, odstranjena je lopa  za grobarko orodje, zamenjano je stavbno pohištvo, sanirane so razpoke na objektu, na novo so urejene tudi pohodne površine ob vežici.

V obnovljene občinske objekte v Genterovcih in Petišovcih je bilo vgrajeno tudi VRF sistemsko ogrevanje in hlajenje, pogodbena dela je izvedlo podjetje Apolis d.o.o. iz Rakičana, vrednost del pa znaša 45.000,00 evrov. Gre za centralni sistem s pametnim krmiljenjem, ki omogoča hlajenje in ogrevanje objektov iz istih enot.

SKLOP 1: Objekt nekdanjega vrtca (stara šola) v Dolini pri Lendavi

  • Vrednost investicije: 81.157,71 EUR z ddv

SKLOP 2: Vaški in gasilski dom v Genterovcih

  • Vrednost investicije: 128.297,80 EUR z ddv

SKLOP 3: Mrliška vežica v Petišovcih

  • Vrednost investicije: 30.650,46 EUR z ddv