To so rezultati spremljanja zdravstvene ustreznosti pitne vode pri Treh izvirih

Mnogi se najbrž velikokrat sprašujete, ali je voda, ki teče pri Treh izvirih ustrezna, torej, ali jo lahko pijemo. Analize vode z vseh treh pip so pokazale, da je voda ustrezna, brez posebnosti, torej primerna za uživanje. To je seveda dobra novica za vse, ki si z vodo s Treh izvirov radi postrežejo.
Občina Lendava je konec letošnjega avgusta pri Nacionalnem laboratoriju za zdravje okolje in hrano naročila spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode pri Treh izvirih v Lendavi. Omenjeno spremljanje sta izvedla Oddelek za okolje in zdravje Maribor ter Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor. Vzorec je bil odvzet 9. septembra zjutraj, sprejet pa je bil istega dne, štiri ure kasneje. Analiza vzorca je pokazala, da je slednji skladen s pravilnikom o pitni vodi, torej, da je vzorec vode zdravstveno ustrezen.

“Varna pitna voda nam omogoča življenje in predstavlja enega izmed osnovnih pogojev zdravja, zato je potreben stalen nadzor kakovosti pitne vode. Ker vodni vir pri Treh izvirih v Lendavi ni del javnega vodovoda, je Občina Lendava pri Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano naročila spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode. Naslednje vzorčenje bo spet v decembru,” so sporočili iz Občine Lendava.