To so dobitniki občinskih priznanj

Komisija za pripravo statuta in poslovnika ter za občinska priznanja Občine Lendava na podlagi 12. in 13. člena Odloka o priznanjih Občine Lendava in Kriterijev za podelitev priznanj in nagrad Občine Lendava, je občinskemu svetu predlagala, da v letošnjem letu ob občinskem prazniku podelijo priznanje, plaketo, priznanje častnemu občanu in priznanje za najlepše naselje.
Prejemnik priznanja Občine Lendava bo Arpad Sobočan, samostojni podjetnik z dejavnostjo avtoprevozništvo in kurivo iz Dolnjega Lakoša, za njegovo že skoraj 35 letno izvajanje obrtne dejavnosti na področju avtoprevozništva in kuriva, za širitev svoje dejavnosti in zaposlovanja, za vzorno članstvo v Območno obrtni podjetniški zbornici, za prenašanje znanja in izkušenj na mlajše generacije ter za vsestransko delovanje v sekciji avtoprevoznikov.

Predlagatelj: Območno obrtno podjetniška zbornica Lendava

Prejemnik plakete Občine Lendava bo Neđadij Derviši – Neđo, slaščičar v Lendavi, za njegovo pripadnost Lendavi, človeški odnos do soljudi in mesta, za povezovalno in družabno vlogo ter za odličen sladoled.

Predlagatelj: Marija Unger

Priznanje častnega občana bo prejel Franc Gerič, učitelj likovne umetnosti, muzejski delavec in nekdanji direktor Galerije Muzeja Lendava, za zasluge dosežene pri strokovnem delu na področju umetnostnih stvaritev, za uspešno izpeljan umetniški projekt odlivanja v bron, za vsestransko umetniško delo za Zvezo Slovencev v Porabju na Madžarskem, za sodelovanje s prestižnimi galerijami in zasebnimi zbiratelji v evropskem prostoru in za osebni prispevek pri promociji ter ugledu Lendave v Sloveniji in tujini.

Predlagatelj: mag. Anton Balažek, župan

Priznanje za najlepše urejeno naselje v Občini Lendava bo prejelo naselje Čentiba, za celostno podobo naselja, kot priznanje za nesebični trud krajanom in vzpodbudo za nadaljnje aktivnosti v smislu ohranjanja urejenosti, privlačnosti in razpoznavnosti kraja.

Predlagatelj: Komisija za izvedbo postopka ocenjevanja najlepše urejenega naselja v Občini Lendava

Občinski svet na svoji minuli seji vse predloge sprejel

Komisija za pripravo statuta in poslovnika ter za občinska priznanja Občine Lendava je na svoji 10. seji dne 10.10.2017 na podlagi Kriterijev in meril za podelitev priznanj in nagrad Občine Lendava ocenila prejete predloge ter pri tem sklenila predlagati Občinskemu svetu Občine Lendava, da se ob prazniku občine – 28. oktobru 2017 podelijo omenjena občinska priznanja. Občinski svet je na svoji minuli seji vse predloge sprejel.