Tehnični pregledi prepovedani, veljavnost prometnih dovoljenj se avtomatično podaljša za mesec dni

Poleg javnega življenja se je danes opolnoči v Sloveniji zaustavil tudi letalski potniški promet. Med tem je zaradi širjenja novega koronavirusa z odlokom začasno prepovedala izvajanje tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter delo v tahografskih delavnicah.
Prepovedano izvajanje tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil

Vlada je z Odlokom začasno prepovedala izvajanje tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter delo v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. Prepoved velja do 16. aprila 2020, veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarovanjem motornih vozil, pa se podaljša prav tako do 16. aprila 2020.

Vlada prepovedala opravljanje zračnih prevozov v Republiki Sloveniji

Zaradi zajezitve širjenja virusa SARS-CoV-2 in s tem povezanega vpliva na varovanje javnega zdravja ljudi in varnosti premoženja je Vlada RS izdala Odlok o prepovedi opravljanja zračnih prevozov v Republiki Sloveniji. Odlok velja od 17. 3. 2020 (od 00:00 ure) do 30. 3. 2020 (do 24:00 ure) za mednarodni zračni prevoz, ki se opravlja v Evropski uniji na podlagi predpisov Evropske unije, ter od 17. 3. 2020 (od 00:00 ure) do preklica za mednarodni zračni prevoz iz držav ali v države, ki niso članice Evropske unije.

Prepoved ne velja za zrakoplove, ki opravljajo mednarodni redni in posebni (čarterski) zračni prevoz blaga in/ali pošte (cargo/mail) ter za zrakoplove, ki opravljajo mednarodne posebne zračne prevoze brez prevoza potnikov na letih v svojo bazo ali na vzdrževanje (ferry flight). Od prepovedi iz prvega člena tega odloka so izvzeti posamezni leti tujih državnih zrakoplovov, če izvajajo lete v humanitarne in zdravstvene namene.