Tablična računalnika tudi lendavskima vrtcema

Si.mobil božično-novoletne praznike že tradicionalno obeleži tudi z družbeno odgovorno aktivnostjo. Letos je šla donacije v roke Skupnosti vrtcev Slovenije, ki ji je Si.mobil podaril 33 tabličnih računalnikov s polletnim brezplačnim dostopom do spleta.

Skupnost vrtcev Slovenije je tablične računalnike z brezplačnim dostopom do spleta razdelila med 33 izbranih vrtcev, ki so člani Skupnosti in so hkrati slabše tehnološko opremljeni. Nekateri med njimi so tudi na območjih t.i. »belih lis«. Gre za območja, na katerih je dostop do hitrega interneta zagotovil Si.mobil s svojim omrežjem 4G/LTE, predtem pa dostopa do hitrega interneta na teh območjih ni bilo oziroma je bil zelo slab.

Božena Bratuž, predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije, je ob prejemu donacije poudarila: »Na podlagi izkušenj smo opazili, da so sodobni učni pripomočki otrokom blizu, olajšujejo jim dojemanje vzgojnih snovi ter omogočajo bolj stimulativne in interaktivne vzgojno-izobraževalne aktivnosti. Zato smo bili povabila k sodelovanju v Si.mobilovi novoletni donaciji izjemno veseli in se iskreno zahvaljujemo, da so se v tem prazničnem času spomnili tudi na nas.«

Odgovornost je temelj Si.mobilovega delovanja in ena osrednjih vrednot blagovne znamke. »V Si.mobilu stremimo k delovanju, ki je odgovorno tako do naravnega kot tudi družbenega okolja, ter sledimo našemu poslanstvu povezovati ljudi, prostore in predmete na način, da bogatijo izkušnjo dela, življenja in zabave. Letošnjo donacijo smo tako namenili slovenskim vrtcem. Tehnologija je sestavni del sodobnega življenja, zato želimo s tabličnimi računalniki in brezplačnim dostopom prispevati k obogatitvi aktivnosti, ki jih vrtci izvajajo v okviru vzgoje naših najmlajših,« je dejal Boštjan Košak, izvršni direktor Si.mobila.

Tablični računalniki z dostopom do spleta tudi nekaterim vrtcem v Pomurju, med drugim obema lendavskima

Si.mobilovo donacijo so prejeli Vrtec Ciciban Novo mesto, Vrtec Škofja Loka, Vrtec Antona Medvedka Kamnik, Vrtec pri OŠ Dušana Muniha Most na Soči, VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin, Vrtec Kralj Matjaž Črna na Koroškem, Vrtec Prevalje, Vrtec Dravograd, Vrtec Otona Župančiča Ljubljana, Vrtec Pedenjped Ljubljana, Vrtec Kočevje (Enota Biba Livold), Vrtec Škofljica Želimlje, Vrtec Ig, JVIZ OŠ Dobrepolje, vrtec OŠ Selnica ob Dravi, Vrtec pri OŠ Kungota, vrtec OŠ Majšperk, Vrtci občine Moravske Toplice (Vrtec Martjanci, Vrtec Filovci), Vrtec pri OŠ Puconci (enota Brezovci), Vrtec Lendava, Vrtec Zavrč, Vrtec Cirkulane, Vrtec pri OŠ Koprivnica, Vrtec pri OŠ Bizeljsko, JZ otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, Vrtec Šentjur, Vrtec Velenje (enota Škalske Cirkovce), vrtec OŠ Bratov Letonja Šmartno ob Paki, Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica (enota Makola, enota Poljčane) in Vrtec Zagorje.

Predstavljena donacija je primer udejanjanja mednarodne pobude »Internet for all«, ki jo od leta 2011 dalje izvaja Telekom Austria Group.