Volitve v Državni zbor, 24.4.2022 – Pravila oglaševanja

Uredništvo spletnega medija Lendavainfo.com, katerega izdajatelj je podjetje Novak OnLine. Leon Novak s.p., Trg Ljudske pravice 10, medij je vpisan v razvid pri Ministrstvu za kulturo pod zaporedno številko 2200, bo zagotovil organizatorjem volilne kampanje za redne volitve poslancev v državni zbor Republike Slovenije z dne 24.4.2022 (v to so vključeni tudi organizatorji volilne kampanje manjšinskega poslanca), oglaševalski prostor na desni strani spletnega portala Lendavainfo.com, pod aktualnimi (svežimi) novicami.

  • Vsem organizatorjem volilne kampanje bo zagotovljena enakopravnost pri predstavitvi kandidatov in njihovih programov. 
  • Organizatorji volilne kampanje v času volilne kampanje lahko na Lendavainfo.com oglašujejo le proti plačilu.
  • Posamezen organizator volilne kampanje lahko zakupi oglasno pasico (banner) velikosti 300 x 300px, v formatu JPG, JPEG, PNG in GIF. Ob kliku na oglasno pasico (banner) se lahko obiskovalca preusmeri na poljubno povezavo, ki jo določi organizator kampanje. 
  • Oglas je lahko promocijsko besedilo ali slikovno gradivo organizatorja volilne kampanje, ki ga uredništvo ne oblikuje niti ne lektorira. Vsak oglas mora vsebovati podatke o naročniku. Uredništvo si pridržuje pravico, da prispevke z neprimernimi vsebinami, ki so zavajajoče, žaljive, spodbujajo nestrpnost ali so napadalne, zavrne.
  • Vrstni red objave oglasov bo na podlagi datuma na naročilnici naročnika oziroma na podlagi abecednega vrstnega reda, če bo za isti datum več naročilnic.
  • Uredništvo ne odgovarja za vsebino.
  • Cena vsakega bannerja/pasice v času volilne kampanje znaša 90 EUR.
  • Posamezen kandidat se lahko predstavi tudi s PR-člankom in sicer po ceni 30 EUR na objavo, ki je vidna 24 ur.
  • V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni  kot nevtralni za ženske in moške

Poročanje in obveščanje

Z namenom obveščanja bomo na našem spletnem portalu volilno kampanjo in priprave na volitve 2022 spremljali po lastni presoji in skladno z neodvisno uredniško politiko portala ter novinarskimi standardi, pri tem pa bomo v največji možni meri poskušali upoštevati enakopravno in uravnoteženo zastopanost vseh kandidatov, političnih strank, list in morebitnih drugih predlagateljev oz. samostojnih kandidatov.

 

Leon Novak
Odgovorni urednik spletnega medija Lendavainfo.com
urednistvo.lis@gmail.com
Trg Ljudske pravice 10