Svetovni dan AIDSA letos v središče postavlja preventivo

Kampanja ob Svetovnem dnevu AIDSA, ki letos poteka pod sloganom “Za preventivo”, izpostavlja preventivo kot najpomembnejšo aktivnost, ki jo je potrebno ponovno okrepiti, če želi svet do konca leta 2030 zajeziti pandemijo HIV-a. Kampanja poziva ljudi po svetu naj izrazijo svoje mnenje o tem, katere aktivnosti so potrebne za uspešno preprečevanje in obvladovanje HIV-a.

Kampanji se skupaj s Komisijo za AIDS in ostalimi deležniki, ki delujejo na področju preprečevanja in obvladovanja HIV-a, pridružuje tudi Ministrstvo za zdravje in ob tej priložnosti na ministrstvu ponovno poudarjajo, da je za učinkovito preprečevanje HIV-a in tudi drugih spolno prenosljivih okužb najpomembneje, da povečamo uporabo kondoma med prebivalci, še posebej med mladimi in osebami, ki imajo več spolnih parterjev oz. jih pogosteje menjavajo.

Za moške, ki imajo spolne odnose z moškimi, je še posebej pomembno, da uporabljajo kondome, kot tudi, da se redno testirajo na HIV in na druge spolno prenosljive okužbe. Pri dosledni in pravilni uporabi kondoma je verjetnost za okužbo s HIV in z drugimi spolno prenosljivimi okužbami zelo majhna. Ob tveganem vedenju je pomembno čimprejšnje testiranje, saj bo zdravljenje v tem primeru uspešnejše, obenem pa zdravljene osebe ne prenašajo okužbe naprej.

Slovenija kljub porastu okužb z virusom HIV ostaja med državami z nizko stopnjo incidence okužbe s HIV-om

Slovenija, kljub porastu novih okužb s HIV, ostaja med državami z nizko stopnjo incidence okužbe s HIV, kjer se HIV se ni pomembno razširil v nobeni podskupini prebivalstva. Največ okužb je med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi. “Porast je verjetno posledica bolj tveganega vedenja med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi kot tudi uspešne promocije testiranja. Slednje se odraža tudi v tem, da smo letos zabeležili najnižji delež poznih diagnoz v zadnjih desetih letih, kar je pomemben premik naprej”, poudarja direktorica direktorata za javno zdravje in predsednica Komisije za AIDS Mojca Gobec.

Glede na to, da je spolni način prenosa v Sloveniji najpogostejši način prenosa,  bo usmeritev v spodbujanje varnejše spolnosti z uporabo kondoma najpomembnejša usmeritev tudi v prihodnje. Pozitiven diskurz v odnosu do skrbi za lastno zdravje, zdrave in odgovorne spolnosti, HIV-a, testiranja na HIV in zdravljenja ter solidarnost in sočutje do oseb, ki živijo s HIV, so pristopi, ki so nujni za preprečevanje HIV-a v prihodnje in bodo vključeni v novo strategijo do leta 2025, ki je v pripravi na Ministrstvu za zdravje in bo v začetku leta pripravljena za sprejem na Vladi.

Ker sta pomembna dejavnika pri preprečevanju HIV-a tudi pravočasno odkrivanje in zdravljenje spolno prenesenih okužb, bo tematiko varnejše spolnosti naslovila širše, tudi z vidika preprečevanja in prepoznavanja spolno prenesenih okužb ter zagotavljanja boljše dostopnosti teh storitev. Predvidena je tudi uveljavitev nacionalnih smernic za testiranje na HIV, kar bo prispevalo k enotnemu pristopu in normalizaciji testiranja na vseh ravneh zdravstvenega varstva.