Svetniki občine Turnišče so sprejeli dvoletni proračun

Proračun je vreden 5,33 milijona evrov, od tega v letošnjem letu blizu 2,77 milijona evrov in v prihodnjem letu 2,56 milijona evrov.

Med najobsežnejšimi naložbami do konca leta 2018 so obnova čistilne naprave, obnova Polaščekove domačije v dnevni in medgeneracijski center, ureditev gospodarske cone, obnova Zdravstvene postaje v Turnišču in delna ureditev gasilskega doma v Turnišču. Sprejeti dvoletni proračun predvideva tudi izgradnjo kolesarskih stez v Gomilicah in Renkovcih, asfaltiranje cestnih odsekov, ki v zadnjih letih še niso bili obnovljeni ter obnovo streh na občinskih stavbah.

V dvoletnem proračunu so predvidena tudi sredstva za povečanje turistične privlačnosti občine. Tako bo občina Turnišče v Nedelici in Turnišču uredila prostori za turistično dejavnost, urejena bosta čevljarski muzej in občinska vinoteka ter obnovljena kužna znamenja in tri stare cehovske listine.

Občina bo v letošnjem letu pričela z zbiranjem gradiva za izdajo monografije Občine Turnišče in sofinancirala celoletne aktivnosti ob praznovanju 750-letnice omembe stare cerkve v Turnišču.

“Vesela sem, da smo v letošnjem letu uspeli sprejeti proračun tako zgodaj. Ponos je še toliko večji, ker je sprejet proračun za dve leti. Tako lahko sedaj izvedemo dela, razpise,… v primernih časovnih okvirih,” je povedala mag. Vesna Jerala Zver, županja Občine Turnišče.