Svet zavoda Vrtca Lendava razpisal delovno mesto ravnatelja

Svet zavoda Vrtca Lendava je na spletni strani Vrtca Lendava objavil razpis za delovno mesto ravnatelja. Kandidat, ki mu bo svet zavoda pritrdil, bo ravnateljski stolček zasedel prvega maja 2018 in ga bo grel pet let.
Tina Hozjan, sicer hči lendavskega župana mag. Antona Balažka je mesto ravnateljice v Vrtcu Lendava zasedla leta 2013. Hozjanova je bila takrat za ravnateljico izbrana kot edina kandidatka, pred tem pa je zasedala delovno mesto pomočnice ravnateljice. In ker bo od zadnjega imenovanja minilo pet let, je bil na spletni strani objavljen razpis za delovno mesto ravnatelja.

Predvideni začetek dela bo dne 1.5.2018, delo na delovnem mestu ravnatelja pa se opravlja polni delovni čas. Kandidat mora svetu zavoda ob prijavi poslati dokazila o: izobrazbi, nazivu, znanju madžarskega jezika, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu (če ga še nima, ga mora pridobiti v enem letu po začetku mandata), delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju (najmanj 5 let), potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku).

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in svoj življenjepis. Razpis za delovno mesto je bil objavljen v četrtek, 11. januarja 2018, kandidati pa se nanj lahko prijavijo do vključno prihodnjega torka, 23.1.2018 (8 delovnih dni).