Svet madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava sprejel letošnji proračun

Na minuli seji sveta madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava so člani omenjenega sveta soglasno podprli predlagani proračun na letošnje leto. Samoupravna narodna skupnost lahko sedaj z načrtovanim delom nadaljuje.
12 članov sveta madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava, je na svoji zadnji redni seji, ta je imela sedem točk dnevnega reda, soglasno sprejelo predlagani proračun skupnosti za letošnje leto. Letošnji proračun se je nekoliko povečal in sicer na račun Etnografskega muzeja v Dolini pri Lendavi, kamor bo namenjenih 120 tisoč evrov. Poleg tega se je proračun povečal še za dodatnih devet tisočakov zaradi pridobljenih sredstev za podporo mladim na območju tukajšnje samoupravne skupnosti. V proračunu so tako povečali znesek za študijsko podporo študentom in sicer na 12 tisočakov.

Svet je odobril tudi prošnje dvojezičnih osnovnih šol. Proračun so tako povečali še pri postavki, ki piše o nabavi učbenikov, saj so se dvojezične šole na samoupravno skupnost obrnile s prošnjo, da bi za njihove potrebe nabavili učbenike, a ne zgolj za učence od prvega do devetega razreda, ki se učijo madžarskega jezika na ravni materinščine, temveč tudi za ostale učence, ki se madžarskega jezika učijo kot jezika okolja. Sicer pa ob tem velja omeniti tudi sredstva za razpise, na katere se lahko prijavijo društva, ki delujejo na območju občine Lendava ter ustanove, pri katerih madžarska samoupravna skupnost občine Lendava nastopa kot soustanoviteljica.

Že sicer pa so v letošnjem proračunu predvideli 328 tisoč evrov prihodkov in 346 tisoč evrov odhodkov.