Suzana Šuklar, nova predsednica Sveta zavoda Splošne bolnišnice Murska Sobota

V Splošni bolnišnici Murska Sobota se je minuli četrtek sestal Svet zavoda v novi sestavi in za predsednico izvolil Suzano Šuklar, diplomirano medicinsko sestro, zaposleno v Zdravstvenem domu Murska Sobota, za podpredsednika pa Mirana Forjaniča.
Svet je potrdil komisijo za izbiro direktorja bolnišnice. Rok za prijave na razpisano mesto je 8. februar. Vlada je kot predstavnike ustanovitelja za nove člane Sveta 28. januarja imenovala Hermino Vrbanjšak, Suzano Šuklar, Mitjo Perša, Stanislava Sobočana in Mitjo Slavinca namesto dosedanjih Marka Viraga, Dušana Bencika, Simona Jevšinka, Karla Turka in Maje Klemenčič. Poleg petih predstavnikov države so v svetu predstavnika zaposlenih Nataša Kreft in Marjan Žekš, predstavnica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Tatjana Kolenc in predstavnik lokalne skupnosti Miran Forjanič.

Suzana Šuklar

Suzana Šuklar je doktorica znanosti menedžmenta kakovosti, zadnja leta je uvajala sistem kakovosti v Zdravstvenem domu Murska Sobota in bila tudi skrbnica sistema; med drugim je zunanja sodelavka Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje, zadnjih pet let se ukvarja s presojanjem sistemov kakovosti po mednarodnih standardih ISO 9001 in EN 15224, zaposlena pa je v Zdravstvenem domu Murska Sobota.