Suša: “Veliko škode je že storjene,” največja škoda v Pomurju in na Primorskem

V letošnjem letu se v kmetijstvu že srečujemo z neugodnimi vremenskimi razmerami, ki se odražajo na kmetijskih rastlinah. Po ugotovitvah Kmetijsko-gozdarske zbornice (KGZS) so letos najbolj prizadete poljščine, travinje in letos sajeni trajni nasadi. Vremenska napoved za prihodnje dni pa ni najbolj optimistična. Zaradi suše je prizadeta cela Slovenija, o največji škodi pa zaenkrat poročajo z območja Primorske in Pomurja.
Obilnejših padavin in dolgotrajnih deževnih obdobij namreč ne gre pričakovati kaj kmalu. Napovedane so sicer krajevne plohe in posamezne nevihte, največ dežja pa bi lahko zapadlo med današnjo sredo in petkom, ko nas bosta prešli dve vremenski fronti. Minuli ponedeljek je sicer zapadlo nekaj dežja, na območju murske sobote je padala celo prva letošnja sodra, najbolj pa so se dežja veselili v zaledju Obale, kjer pred tem več kot 40 dni ni deževalo. O večji škodi poročajo tudi v Pomurju.

Njivske površine so tako izsušene, da sta onemogočeno gnojenje in obdelava tal. Suša je najbolj prizadela poljščine, travinje in letos sajene trajne nasade. Prizadete so vse poljščine. Posledice suše se kažejo na jarinah (ječmen, oves, pšenica) in na posevkih TDM in DTM. Vznik spomladi sejanih posevkov je bil zelo slab ali pa je izostal. Kjer so jara žita vzkalila, so nato popolnoma zaostala v rasti. Občutne posledice so tudi na posevkih oljne ogrščice in ozimnih žit predvsem na prodnejših tleh, ki se kaže v zastoju rasti in razrasti. Posevki žit so za ta čas izredno nizki, pri ječmenu se že kažejo začetki klasenja.

Slabo kaže tudi travinju, kjer je travna ruša za ta čas nizke in redke rasti. Posevki sejanih zelenjadnic brez namakanja ne vznikajo ali vznikajo počasneje, kar bo imelo za posledico počasnejšo začetno rast in nadaljnji razvoj. Starejši sadovnjaki in vinogradi še niso prizadeti, vpliv suše pa se že kaže na mladih nasadih, ki so bili posajeni v lanski jeseni in letošnji pomladi. V rasti zaostaja tudi hmelj, zlasti so prizadeti prvoletni nasadi. V kolikor v kratkem ne bo obilnejših padavin, lahko pričakujemo na področju pridelave hrane in krme za živali katastrofo.