Sum ponarejanja potrdil PCT: Redčenje policijskih vrst tudi na PU Murska Sobota

Nedavna odkritja po hišnih preiskavah pri policistih, ki naj bi imeli lažna PCT potrdila že rdečijo policijske vrste. Kot kaže, se pri dveh policijskih uslužbencih z območja PU Murska Sobota zgodba ne bo zaključila slednjim v prid, saj osumljenci za ponarejanje covidnih potrdil prihajajo tudi iz njihovih vrst.
Tiskovna predstavnica Generalne policijske uprave Maja Ciperle Adlešič, nam je namreč potrdila, da je brez službe ostalo že šest policijskih uslužbencev. “Delavcem policije, ki so osumljeni kaznivih dejanj v zadevi ponarejenih Covid potrdil, so bili izrečeni ukrepi izredne odpovedi pogodb o zaposlitvi. Prav tako so jim bili vročeni Sklepi o prepovedi opravljanja dela,” je potrdila piarovka policije, ki je dodala, da med omenjenimi uslužbenci policije ni nobenega, ki bi bil zaposlen v Oddelku vrhunskih športnikov. Dva odpuščena sta iz Policijske uprave Murska Sobota, po en pa iz policijskih uprav: Ljubljana, Kranj in Koper, ter iz Generalne policijske uprave.

Tako se uresničuje tisto, kar je generalni direktor Slovenske policije Anton Olaj obljubil po nedavnih hišnih in drugih preiskavah pri policistih, ki naj bi imeli lažna PCT-potrdila. Zadevo preiskujejo pod vodstvom Posebnega oddelka specializiranega državnega tožilstva, prav od ugotovitev omenjenega tožilstva so odvisni nadaljnji delovnopravni ukrepi zoper policiste, ki jih predlagajo vodje enot, v katerih so policisti zaposleni. Končno odločitev o ukrepih zoper njih pa sprejema sam generalni direktor policije Anton Olaj, ki poudarja “ničelno toleranco do zaposlenih, ki izvedejo kaznivo dejanje, saj so taka ravnanja nesprejemljiva v skladu z veljavnimi predpisi in naravo policijskega dela. V vrstah policije ni prostora za policiste, ki izvajajo nezakonita dejanja, hkrati pa to meče slabo luč na policiste in policistke, ki pošteno in predano opravljajo policijsko delo in naloge.”

Iz Posebnega oddelka specializiranega državnega tožilstva so nam sporočili, da “zaradi interesa predkazenskega postopka in varstva osebnih podatkov informacij glede morebitne kazenske ovadbe in kaznivih dejanjih ne moremo podati.” Dodali so tudi, da tožilstvo ni pristojno glede delovnopravnih razmerij oseb, ki so v preiskavi in je torej tukaj pristojen generalni direktor policije. Kakšen bo odziv policijskih uslužbencev na izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi zaenkrat ni znano. Smo pa neuradno izvedeli, da so si omenjeni najeli pravne zagovornike, ki naj bi zoper takšno odločitev vodstva policije, na upravno sodišče vložili pritožbe.