Suha kmetijska tla ob začetku spomladanske rasti

Izredno toplo, suho in pogosto vetrovno vreme je v preteklih dvajsetih dneh močno osušilo površinski sloj tal. Vremenske razmere so povzročile za ta čas močno izhlapevanje. Ponekod je v posameznih dneh izhlapelo tudi do 3 litre vode na kvadratni meter na dan.

V osrednjem in vzhodnem delu Slovenije je le na začetku meseca padlo okoli 30 mm dežja oziroma le od 35% do 50 % običajnih padavin v marcu, ki tudi pregovorno velja za suh mesec. Precej manj, okoli 15 mm oziroma komaj dobrih 10% običajnih količin padavin je padlo na severovzhodu. Le zahod države je dobil do 50 mm padavin.

Meteorološka vodna bilanca, ki prikazuje razliko med padavinami in izhlapevanjem, povsod po Sloveniji kaže negativno sliko. Zaloga vode v površinskem sloju tal se vztrajno zmanjšuje. Najbolj izpostavljena izsuševanju so gola preorana tla, ki še čakajo primerne razmere za pripravo pred spomladansko setvijo.

Povprečne temperature zraka so skoraj povsod po Sloveniji že prešle temperaturni prag 5 °C, kar sproža fotosintetsko aktivnost, kar ponekod že opazimo v zelenenju travnikov. Sočasno pomanjkanje vode v tleh lahko povzroča spomladanski sušni stres ozimnim posevkom, ki jim presuha tla otežujejo tudi črpanje hranil, ki so bila dodana s spomladanskim dognojevanjem.

Tudi vremenski obeti za prihodnje dni ne kažejo obilnejših padavin. Ogrevajo se tudi tla, na zahodu je povprečna temperatura tal v setveni globini že nad 10 °C, v zadnjem tednu pa se je setveni sloj tal ogrel do 10 °C tudi drugod po Sloveniji. Izjeme so le hriboviti predeli. Pri izbiri časa setve posameznih poljščin in zelenjadnic je potrebno upoštevati zanje primerno temperaturo tal.