Subvencije Eko sklada za leto 2019

EKO sklad bo tudi v letu 2019 nadaljeval s podeljevanjem subvencij preko Javnih pozivov. Za večino občanov je najpomembnejši Javni poziv 54SUB – OB17 na osnovi katerega si lahko pridobijo nepovratne finančne spodbude za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb na celotnem področju Republike Slovenije.
subvencije-2019