Študenti pozor! Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja za študente višješolskega in visokošolskega študija

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov višješolskega in visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2022/2023, vendar je prijava na razpis mogoča šele od 1.7.2022 dalje.
V študijskem letu 2022/2023 je treba prošnjo za sprejem oddati na spletnem portalu eVŠ, in sicer od 1.7.2022, s tem, da bodo na prvo prednostno listo uvrščeni študenti, ki bodo prošnjo za sprejem oddali do 16. avgusta 2022. Študenti, ki oddajajo prošnjo za podaljšanje bivanja, pa jo morajo oddati na spletnem portalu eVŠ, in sicer od 1.7.2022 do najkasneje do 16. avgusta 2022.

In kakšne so novosti? Do subvencioniranega bivanja so upravičeni tudi študenti višjih strokovnih šol. Študenti lahko na letošnjem razpisu oddajo prošnjo za subvencionirano bivanje tudi po 16.8.2022, vendar le kot prošnjo za sprejem in sicer, če prošnje za sprejem za študijsko leto 2022/2023 še niso oddali, če prošnje za podaljšanje bivanja niso oddali do 16.8.2022 in, če je bila prošnja za sprejem ali za podaljšanje zavrnjena ali zavržena in je prišlo do spremembe dejanskega stanja. Pri obravnavi prošnje se upoštevajo dokazila za učni ali študijski uspeh, ki niso starejša od dveh študijskih let!

Skupaj je razpisanih 12.149 mest za subvencionirano bivanje, in sicer za sprejem 4685 in 7464 za podaljšanje bivanja, ter 49 mest, ki so namenjena študentom s priznano mednarodno zaščito in študentom s priznano začasno zaščito. Višina subvencije v študijskem letu 2022/2023 v javnih dijaških, dijaško študentskih in študentskih domovih znaša 21,50 EUR, v zasebnih študentskih domovih in pri zasebnikih je 32,00 EUR.