Strokovni posvet: Vzpostavljena je bila platforma za čezmejno povezovanje

V Lendavi se je včeraj, v okviru Festivala Vinarium, ki bo potekal do 2. septembra 2017, odvil prvi mednarodni strokovni posvet Kandidatura za EPK 2025 – izzivi in priložnosti v kulturnem turizmu, ki so se ga udeležili predstavniki mest in termalnih kopališč iz Slovenije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške. S tem se je vzpostavila platforma za čezmejno povezovanje Lendave v procesu priprave kandidature za Evropsko prestolnico kulture 2025.
Načrte za pripravo kandidature so predstavili župan občine Lendava mag. Anton Balažek, nekdanji predsednik republike Slovenije in častni občan občine Lendava Danilo Türk, direktor založbe Beletrina in programski direktor EPK Maribor 2012 Mitja Čander, dekan fakultete za arhitekturo Ljubljana prof. mag. Peter Gabrijelčič in direktor Kompas Avstrija ter član Svetovne turistične organizacije mag. Marjan Hribar, posveta pa so se med drugim udeležili tudi evropski poslanec dr. Igor Šoltes, dr. Alexander Majcan, okrajni glavar Južno-vzhodne Štajerske v Avstriji, vodja evropskih programov Ministrstva za kulturo Republike Hrvaške Anera Stopfer in župan prvega okraja Budimpešte dr. Nágy Gabor ter podžupan madžarskega glavnega mesta Máhr Tivadar. Predstavniki mest in termalnih kopališč, ki so se udeležili posveta, so pozdravili odločitev Lendave za kandidaturo, jo podprli in izrazili pripravljenost za sodelovanje. Župan Lendave mag. Anton Balažek je po vsem slišanem dejal, da je še bolj prepričan, da bo Lendava skupaj z ostalimi mesti iz regije pripravila zelo konkurenčno in zanimivo kandidaturo.

Župan Anton Balažek je v uvodu povedal, da je to priložnost za promoviranje tako regije kot čezmejnega prostora. Če so večja mesta usmerjena v promoviranje urbanega koncepta, je prednost Lendave v tem, da se lahko v kandidaturi osredotoča prav na čezmejno mreženje. Poleg tega želijo ponuditi še višjo kakovost življenja lokalnim prebivalcem in se usmeriti v trajnostni razvoj.

Danilo Türk je izpostavil idejo evropskih prestolnic kulture kot eno najboljših, kar jih je razvila Evropska unija. Lendava kot evropska prestolnica kulture ima predvsem tri značilnosti: prvi sta etnična raznolikost in sožitje – prostor, kjer se stikata slovenska in madžarska etnija, se povezuje tudi z nemško in hrvaško govorečim prostorom, kar daje kandidaturi posebno šarmantnost. Nadalje je izpostavil regionalno povezovanje, kot tretjo pa je omenil kulturno transformacijo – kraj bo skozi kandidaturo napredoval, se transformiral, pridobival nove značilnosti, obetajo se tudi novi tehnološki dosežki in podobno. Rast kulture in umetnosti, ki sta v Lendavi izrazito močni, morata biti izraženi tudi v kandidaturi.

Kot tretji govorec je spregovoril dr. Gyula Földes, generalni konzul republike Madžarske v Lendavi, ki je dejal, da bi Lendava kot evropska prestolnica kulture postala vezni člen v regiji – celotna pomurska regija bi tako dobila možnost, da svoje vrednote in bogastvo predstavi svetu. S tem, da ima Lendava velik potencial, se je strinjal tudi dr. Alexander Majcan, okrajni glavar Južno-vzhodne Štajerske v Avstriji, ki se je ob tej priložnosti spomnil na leto, ko je bil evropska prestolnica kulture Gradec, kar je med drugim vodilo v ustanovitev hiš umetnosti in literature, ki sta še vedno centra kulturnega dogajanja v mestu. Naziv EPK je hkrati priznanje in velika odgovornost, je zaključil.

Mag. Marjan Hribar, direktor Kompas Avstrija in član Svetovne turistične organizacije, je dejal, da se Lendava nahaja na stičišču turističnih dežel, kar je za kandidaturo odlično izhodišče. Sicer pa se tudi Lendava sama vse bolj uveljavlja kot turistična destinacija – ustvari že več kot 130.000 nočitev letno, kar je zavidljiva številka, Vinarium pa je v letu in pol postal tretja najbolj obiskana turistična destinacija v Sloveniji, takoj za Postojnsko jamo in Blejskim gradom. Dolgoročno ima Lendava ambicije postati ena od najboljših turističnih destinacij v Sloveniji, kar ji bo, posebej s to kandidaturo, gotovo uspelo. Odprtost Vinariuma na vse strani se povezuje z geografsko odprtostjo duha.

Tudi mag. Peter Gabrijelčič, dekan ljubljanske Fakultete za arhitekturo, je poudaril prednost majhnosti Lendave, saj imajo lahko tudi manjša mesta ekonomski razvoj, ki pa ga mora nujno spremljati kulturni razvoj. Kandidatura Lendave za EPK lahko pokaže, da kulture ni nikoli dovolj in da je ključno, da se kultura razvija tudi v manjših krajih.

Zadnja govorca v uvodnem delu posveta sta bila Anera Stopfer, vodja evropskih programov na Ministrstvu za kulturo Republike Hrvaške, ki je Lendavo pohvalila, da je s pripravami na kandidaturo začela dovolj zgodaj, kar je ključnega pomena, in Mitja Čander, direktor založbe Beletrina in programski direktor EPK Maribor 2012, ki je optimistično dejal, da za Lendavo že zdaj velja, da bo v procesu kandidature zmagala, saj ni le mesto z določenim številom prebivalcev, pač pa mesto, kjer sobivajo različne nacionalne skupnosti, to sobivanje pa je večinoma pozitivno. Lendava ima že sedaj zelo močno infrastrukturo in institucije na področju kulture, resne možnosti pa ima tudi z regionalnim povezovanjem, ki so ga kot adut izpostavili vsi govorci na posvetu. Odpira se na vse strani sveta, je poudaril, s kandidaturo za EPK pa bo dobila tudi priložnost, da se pozicionira kot generator razvoja. Regija bo tako še naprej delala na povezovanju, želja po katerem je velika, kar je pokazal tudi današnji posvet, kultura pa je tisto mehko sredstvo, prek katerega se lahko blažijo napetosti, presekajo razlike itd.

Drugi del posveta je bil namenjen razpravi, v kateri so sodelovali evropski poslanec dr. Igor Šoltes, župan Čakovca Stjepan Kovač, pomočnica direktorja RTV SLO za madžarski jezik mag. Helena Zver, župan Murske Sobote dr. Aleksander Jevšek, tehnični direktor Lineal MB dr. Samo Peter Medved,  župan Monoštra Gábor Huszár, župan Lentija László Horvát, župan občine Veržej Slavko Petovar, predstavnica občine Sv. Martin na Muri Petra Novinšćak, župan Murskega središča Dražen Srpak, podžupan madžarskega glavnega mesta Máhr Tivadar, predsednik skupščine Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč in izvršni direktor v Termah 3000 in Banovci Igor Magdič in podžupan Lendave ter predsednik Pomurske Madžarske samoupravne narodne skupnosti Ferenc Horváth. Ideje, izražene na razpravi, je na koncu strnil župan Balažek, ki je dodal še, da želijo v projekt aktivno vključevati tudi mlade, da pa je prepričan, da bodo izpeljali zelo konkurenčno in zanimivo kandidaturo.

V desetih dneh bo pripravljen povzetek kandidature, potem pa sledijo bilateralni pogovori z vsakim od potencialnih partnerjev o načinu sodelovanja pri pripravi kandidature Lendave za Evropsko prestolnico kulture 2025.