Številne preventivne aktivnosti ob dnevu boja proti nasilju nad ženskami

Ob 25. novembru, mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami, slovenska policija skupaj z drugimi, vladnimi in nevladnimi institucijami izvaja številne preventivne aktivnosti. Z njimi želijo ozaveščati in informirati javnost o problematiki nasilja nad ženskami, otroki in v družinah po vsej Sloveniji.

Generalna skupščina OZN je že leta 1999 25. november razglasila za mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami. Ženske po vsem svetu, ne glede na stopnjo razvoja, bogastvo ali kulturo neke države, so žrtve različnih oblik nasilja, kar preprečuje njihov enakovreden položaj z moškimi. Slovenija si tudi v svoji zunanji politiki prizadeva za preprečevanje nasilja nad ženskami, za opolnomočenje žensk in za enakost spolov.

Med 25. novembrom in 10. decembrom bo kratko preventivno sporočilo o nasilju nad ženskami objavljeno na številnih multimedijskih displejih po vsej Sloveniji.

Predvajalo se bo zlasti v lekarnah, zdravstvenih domovih, nekaterih kulturnih institucijah, na mestnih avtobusih LPP v Ljubljani, na potniških vlakih Slovenskih železnic, na nekaterih železniških postajah, na internetu (spletna stran policije, spletne strani nekaterih lokalnih skupnosti, na družabnih omrežjih) in drugod.

Že ta teden je moč po vsej Sloveniji opaziti številna belo-modra policijska vozila, opremljena z nalepkami Prijavi nasilje nad ženskami.

Policistke in policisti bodo v teh dneh razdelili več kot 6.000 posebnih vizitk z navodili, kje najti več informacij o reagiranju na primere nasilja nad ranljivimi skupinami prebivalstva (ženske, otroci) oz. v družinah.

Letošnji moto policije v sklopu te akcije je svetovati ljudem o nedopustnem nasilju in ugotoviti, kako lahko slovenska policija izboljša svoje delo! V ta namen bo v središču Murske Sobote, na Trgu kulture postavljena stojnica in sicer v petek, 25.11.2016 med 10. in 16. uro, ter v ponedeljek, 28.11.2016 in v torek, 29.11.2016, oba dneva med 11. in 15. uro.

Stojnica bo postavljena tudi v Lendavi pri hotelu Elizabeta (ob mobilnih hiškah) v petek, 25.11.2016 med 9. do 12. uro.

V sodelovanju z lokalno skupnostjo, nevladnimi organizacijami in drugimi zainteresiranimi institucijami (npr. centri za socialno delo, zdravstveni domovi) bomo policisti in policistke mimoidočim delili preventivno gradivo, jim svetovali o pomenu prijave nasilja nad ženskami in jih tudi tudi na splošno informirali o problematiki nasilja v družini, o zakonodaji in pooblastilih policije na tem področju, o možnostih pomoči žrtvam nasilja itd.

Posebej nas bodo zanimale povratne informacije in pripombe občanov: predvsem, kako bi lahko bila policija učinkovitejša pri odkrivanju in preprečevanju nasilja nad ženskami.