Številna priznanja zaposlenim v murskosoboški bolnišnici

V Splošni bolnišnici Murska Sobota so ponosni na sodelavce, ki s svojim delom izstopajo iz povprečja. Tako je Marija Kohek prejela Zlati znak, kar je najvišje priznanje Zbornice Zveze, Bojana Jerebic je prejemnica Srebrnega znaka strokovnega društva MSBZT Pomurja, ki je podelilo priznanja še Marti Ouček, Heleni Berič in Urgentnemu centru Splošne bolnišnice Murska Sobota. Pomurska izobraževalna fundacija je naši sodelavki, dr. Alenki Kovačič, podelila Pomursko raziskovalno nagrado za leto 2017 za najboljšo pomursko doktorsko disertacijo. Na Dunaju pa je pod taktirko domačega specialista kardiologa, prof. dr. Mitje Lainščaka od 26. do 29. maja 2018 potekal odmeven kongres Zveze za srčno popuščanje Evropskega kardiološkega združenja (Heart Failure Assocaition of the European Society of Cardiology).
Gre za največji kongres o srčnem popuščanju na svetu, ki je letos beležil rekordno udeležbo, prisotnih je bilo namreč več kot 5.800 udeležencev iz vsega sveta. Rekordna je bila tudi slovenska udeležba z več kot osemdesetimi udeleženci in več kot 20 predstavitvami rezultatov raziskav in primerov iz klinične prakse.

Sodelavci Splošne bolnišnice Murska Sobota so predstavili kar osem predstavitev. Sedem jih je bilo v povezavi z rezultati raziskave o pogostosti srčnega popuščanja SOBOTA-HF, ki jo v bolnišnici izvajajo v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje. Daniel Crnčič, dr. med. s sodelavci pa je predstavil zanimiv primer iz klinične prakse.

Prvič v zgodovini kongresov Evropskega kardiološkega združenja je kongres kot “Scientific Chairperson” vodil Slovenec – ta zahtevna in odgovorna naloga je bila zaupana prof. dr. Mitji Lainščaku iz murskosoboške bolnišnice.

Predstavitev z naslovom “Natriuretic peptide screening in general population aged >55 years: findings from the SOBOTA-HF study,” avtorjev prof. dr. Mitje Lainščaka, dr. Daniela Omerse in doc. dr. Jerneje Farkaš-Lainščak, je bila uvrščena v najprestižnejši del kongresnega programa, saj je bila izbrana med šest predavanj o najbolj pomembnih in aktualnih raziskavah na področju registrov o srčnem popuščanju v sklopu “Late Breaking Science.” Prof. dr. Lainščak je predaval o rezultatih presejalnega dela raziskave, s poudarkom o uporabnosti in zanesljivosti presejanja v splošnem prebivalstvu z uporabo t.i. “point-of-care” naprave za določanje natriuretičnega peptida. Zaradi pomembnosti rezultatov in odmevnosti predstavitve je rezultate raziskave SOBOTA-HF prof. dr. Rudolf de Boer iz Univerze v Groeningenu vključil v svoje predavanje o najpomembnejših poudarkih kongresa na področju biomarkerjev “Highlights of the Congress.”

Strokovnjaki Splošne bolnišnice Murska Sobota in Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota so predstavili tudi svoje aktivnosti v sklopu medijske kampanje Nepopustljivo srce, ki je del Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije. Skupaj z udeleženci kongresa in bolniki s srčnim popuščanjem so sodelovali pri dobro obiskanem “Hot Walk”-u (sprehodu po dunajskih ulicah) z namenom ozaveščanja o srčnem popuščanju in obvladovanju te bolezni. Z organizatorji in udeleženci “Hot Walk”-a so izmenjali izkušnje pri organizaciji in prenosu tovrstnih aktivnosti po Evropi.

Pomurska raziskovalna nagrada za leto 2017 za najboljšo doktorsko disertacijo

Pomurska izobraževalna fundacija je že šestnajsto leto zapored podelila nagrade za najboljše pomursko magistrsko delo na področju naravoslovja in tehnike, najboljše magistrsko delo na področju družboslovja in humanistike, najboljše delo aplikativnega značaja ter najboljšo doktorsko disertacijo. Nagrado je za svojo doktorsko disertacijo z naslovom “Pojavnost pljučne embolije in globoke venske tromboze v povezavi s farmakoterapijo hospitaliziranih kirurških bolnikov v Pomurju” prejela dr. Alenka Kovačič. Po mnenju recenzentke, prof. dr. Irene Mlinarič Raščan, dekanje Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani, predstavlja disertacija pomemben originalen prispevek k znanosti na področju zdravljenja z zdravili pri kirurških bolnikih ter hkrati uspešno implementacijo klinične farmacije v Pomurje.

Zlati znak za Marijo Kohek

11. maja je v Cankarjevem domu potekal strokovni simpozij in slavnostna akademija Zbornice Zveze, kjer je Zbornica Zveza podelila najvišja priznanja za strokovno delo na področju zdravstvene nege – Zlati znak. Letos je Zlati znak spet prejela pomurska medicinska sestra, in sicer Marija Kohek, M.Sc. (Avstrija), dipl.m.s. iz murskosoboške bolnišnice, ki opravlja dela medicinske sestre za obvladovanje bolnišničnih okužb in je tudi koordinator zdravstvene nege ter skrbnik sistema obvladovanja kliničnih tveganj.

Od 1.1.2013 deluje kot medicinska sestra na področju obvladovanja okužb povezanih z zdravstvom (SOBO) in koordinator na področju zdravstvene nege v Splošni bolnišnici Murska Sobota.

Občasno se vključuje tudi v delo v Urgentnem centru, v opazovalnici, kjer izpolnjuje svojo ljubezen in poslanstvo poklica medicinske sestre – to je biti medicinska sestra ob akutno bolnem.

Po pridobitvi novih znanj na področju obvladovanja tveganj- Risiko Managementa, in to v sosednji Avstriji, kjer je na predlog vodstva študirala in s tega področja tudi z odliko magistrirala, je postala skrbnik registra na področju upravljanja s tveganji v bolnišnici.

Uspešno vodi tudi Delovno skupino za oskrbo kroničnih ran, kjer se strokovno delo in napredek potrjujeta skozi organizacijo Pomurskega simpozija o kronični rani.

Srebrna priznanja

V petek, 18.5.2018, je potekala svečanost ob minulem mednarodnem Dnevu medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in Dnevu babic tudi v Pomurju. Ob tej priložnosti so bili podeljeni Srebrni znaki in priznanja za dosežke in delo na področju zdravstvene nege. Iz murskosoboške bolnišnice je Srebrni znak prejela dipl. medicinska sestra in mag. zdr.-soc. manag. iz kirurškega oddelka Bojana Jerebic.

Priznanje pa so prejeli višja medicinska sestra Marta Ouček iz centralnega operacijskega bloka, Helena Berič sms-babica iz ginekološko-porodnega oddelka ter Urgentni center.