Štefanija Hozjan, nova načelnica upravne enote Lendava

Štefan Gjerkeš, sedaj že nekdanji načelnik upravne enote (UE) Lendava, katerega zadnje dejanje v njegovem delovnem delovnem staležu je bilo odprtje povsem prenovljene stavbe lendavske upravne enote, je s 1. julijem odšel v pokoj. Na njegov stolček je sedla Štefanija Hozjan, ki je pred kratkim tudi uradno postala načelnica.
Štefan Gjerkeš, dolgoletni načelnik UE Lendava se je s prvim dnem meseca julija upokojil. Njegovo zadnje dejanje v delovnem staležu je bilo odprtje povsem prenovljene stavbe lendavske upravne enote, za kar si je tudi sam prizadeval že več let. Vodenje lendavske upravne enote je s 1. julijem prevzela kot vršilka dolžnosti Štefanija Hozjan, ki je bila zaposlena kot vodja oddelka za občo upravo, upravne naloge in skupne zadeve in katere naziv se je iz vršilke dolžnosti po uspešno izpeljanem razpisu Ministrstva za javno upravo preoblikoval v načelnico.

Kot je dejala Hozjanova, želi zadane cilje doseči skupaj s kolektivom katerega vodi. “Pri tem želim upoštevati tudi finančne in kadrovske pogoje. Opraviti je potrebno določene prednostne naloge, večjih sprememb pa v prvi polovici leta ni za pričakovati.” Koga bo sedaj Hozjanova posedla na svoje bivše delovno mesto, še ni znano. S prihodom Hozjanove poslovanje UE Lendava seveda ostaja nespremenjeno. Upravno enoto Lendava sicer poleg matične enote v Lendavi sestavljajo še Krajevni urad Črenšovci, Krajevni urad Dobrovnik, Krajevni urad Turnišče in Krajevni urad Velika Polana. Skupno pokriva 7 občin (41 naselij) in površino 256 km2. V UE Lendava je zaposlenih 40 ljudi.