Štefan Gjerkeš, načelnik UE Lendava: “S prenovo smo zelo zadovoljni”

Zunanja in notranja celovita prenova 50 let stare stavbe, v kateri deluje Upravna enota Lendava, se bliža h koncu. Čeprav se nekaj del še odvija, ta so mimogrede že preko roka, pa je načelnik Upravne enote z opravljenim delom zelo zadovoljen. Z njim smo se pogovarjali včerajšnji dopoldan.
Če nas je načelnik Upravne enote (UE) Lendava Štefan Gjerkeš na zadnji novinarski konferenci sprejel še v starih prostorih, to je bilo lansko leto spomladi pred začetkom celovite prenove stavbe, smo se včerajšnji dopoldan z njim pogovarjali že v prenovljenih in v predvsem bistveno toplejših prostorih. Tu in tam, kot pravi, se še zasliši ropot kakšnega delovnega stroja, a kot pravi je pomembno to, da so dela že praktično zaključena, tu in tam pa delavci odpravljajo še kakšne napake in delo v bistvu zaključujejo.

“Zgradba je bila v zelo slabem stanju. Lastnik te je država, stavbo pa je decembra, leta 2010 odkupila sedaj od občin, ki so kot kraji nekoč sestavljali veliko občino Lendava. Zaradi finančne krize so bile investicije v nepremičnine praktično prekinjene, tako da se v vsem tem času tudi v stavbo UE Lendava ni vlagalo veliko. V program celovite obnove zgradbe smo prišli leta 2017, ta je zajemal projekt notranje obnove in energetske sanacije na zunanji strani ter prizidek -dvigalo,” je uvodoma dejal Gjerkeš.

Objekt je v prvi vrsti bilo potrebno obnoviti predvsem zaradi ogromnih toplotnih izgub, za tem pa se je izkazalo, da bi se bilo smiselno lotiti tudi notranje obnove ter hkrati zgraditi prizidek -dvigalo, za lažjo dostopnost storitvam invalidom in starejšim. “Tako smo v letu 2018, konec marca, pričeli z energetsko sanacijo ter notranjo obnovo. Pomembno je, da je na javnem natečaju bil izbran domači izvajalec, to je podjetje Legartis, energetsko obnovo na zunanji strani objekta pa je izpeljalo podjetje GES iz Celja,” pove Gjerkeš.

Vrednost energetske sanacije je znašala 653.000 evrov, notranja obnova pa 601.000 evrov. Za opremo je bilo potrebno odšteti 35.000 evrov, skupno torej slabih 1.300.000 evrov. “Oba projekta sanacije se zaključujeta. Potrebno je odpraviti manjše pomanjkljivosti, v projekt notranje obnove pa ni bila vključena obnova velike sejne dvorane. To bo sedaj postal večnamenski prostor, ki se bo med drugim uporabljal tudi kot poročna dvorana.” Čeprav sprva obnova velike sejne dvorane ni bila načrtovana, pa je država našla še dodatnih 100.000 evrov za obnovo le-te. “Nadaljevanje obnove velike sejne dvorane sledi v marcu,” doda Gjerkeš.

Projekt energetske sanacije je bil sofinanciran iz kohezijskih sredstev Evropske unije, v deležu 85-odstotkov priznanih stroškov. “Ravno zaradi tega, se bo sedaj v naših prostorih dve leti izvajal energetski monitoring, ki bo pokazal, ali je energetska sanacija objekta bila uspešna.” Objekt bo, poleg nalog za upravno enoto, služil še za potrebe inšpektoratov za delo in kmetijstvo, omenjena dva inšpektorata sta sicer v stavbi delovala že pred prenovo, za potrebe Ministrstva za obrambo in od novembra 2018 naprej še za potrebe geodetske uprave.

Prostori so torej sedaj v celoti zasedeni, uradno odprtje pa bo sledilo po prenovi velike sejne dvorane. “V času prenove so za nas zaposlene bili zelo težki delovni pogoji. Večkrat smo se bili primorani seliti, tako, da smo delovali z veliko mero potrpljenja,” je zaključil Štefan Gjerkeš, ki sicer z letošnjim letom odhaja v zaslužen pokoj.