Ste že seznanjeni s spremembami in novostmi Zakona o motornih vozilih?

Za povečanje varnosti v cestnem prometu in povečanje varstva okolja je pomembno, da so v cestnem prometu tehnično brezhibna motorna vozila. Pri motornih vozilih je potrebno zagotoviti, da ne predstavljajo večjega tveganja za varnost v cestnem prometu. V Uradnem listu RS št. 75/17 z dne 22.12.2017 je bil objavljen Zakon o motornih vozilih (ZMV-1), ki je stopil v veljavo 6.1.2018.
Nov zakon prinaša implementacijo določb Direktiv EU s področja vozil in sicer o rednih tehničnih pregledih vozil, o dokumentih za registracijo vozil in o cestnem pregledu tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil. Zakon prinaša nekaj vsebinskih sprememb, ki so pomembne:

· določene so kazenske določbe za proizvajalce, ki dajejo na trg nehomologirana vozila ali njihove dele;
· zakon daje možnost pridobitve potrdila o skladnosti vozila in izvedbe postopka registracije za vozila, ki jih sicer ni potrebno registrirati (npr. delovni stroj – bager, kombajn), kar je pomembno v primeru, da želi slovenski državljan, lastnik vozila, opravljati neko delo v sosednji državi, kjer pa morajo biti taka vozila obvezno registrirana;

· pomembno določilo je tudi obveznost lastnika vozila, da se odzove na odpoklic vozila zaradi odprave resne napake, kajti v nasprotnem primeru se izvede prepoved registracije oziroma podaljšanja veljavnosti prometnega dovoljenja, saj taka vozila v primeru, da se napaka ne odpravi, predstavljajo resno nevarnost v cestnem prometu za vse udeležence cestnega prometa;

· vsa vozila, ki še niso bila registrirana v Republiki Sloveniji, so pa bila v Republiki Sloveniji pred 1. majem 2004, morajo pred registracijo opraviti postopek identifikacije vozila in dobijo potrdilo o skladnosti vozila, ki je eden od pogojev za registracijo;

· pomembna je obveznost za tujce, ki se preselijo v našo državo, da v 30 dneh od prijave stalnega ali začasnega prebivališča registrirajo svoje vozilo v RS; (do sedaj je bil rok 6 mesecev za registracijo vozila)

· polnoletni osebi z invalidnostjo brez veljavnega vozniškega dovoljenja v postopku registracije vozila ni potrebno imenovati uporabnika;

· določene so posebnosti za dokazovanje spremembe lastništva vozila (npr. sklep o dedovanju, sodna odločba ali sklep, listina iz rubeža …);

· ukinjajo se posebne tablice za starodobna vozila;

· ukinja se izjava o lokaciji vozila;

· uvaja se periodika 5 let za tehnične preglede mopedov, pri katerih največja konstrukcijska hitrost ne presega 25 km/h;

· za tehnične preglede vozil, ki se uporabljajo za prevoz skupine otrok, in so v lasti gasilskih društev, se določi rok za obdobni tehnični pregled na eno leto (sedaj je ta rok določen na šest mesecev). Za vozila, ki se uporabljajo za prevoz skupine otrok, ki so v lasti drugih subjektov, se šestmesečno obdobje zahtevanega tehničnega pregleda vozila ne spremeni.

· Uvajajo se kazenske sankcije za manipulacijo kilometrskega števca vozila;

· na tehničnih pregledih se uvaja videonadzor preskuševalnih stez in zagotovitev preskuševalnih stez za vse kategorije vozil (slednje samo za nove strokovne organizacije);

· zakon jasno opredeljuje uporabo mobilnih enot (izvajanje tehničnih pregledov na terenu).