Stavka danes tudi na DOŠ I Lendava in UE Lendava, CSD, Lekarni bosta za tri ure zaprti, stavkajo tudi novinarji

Danes je pred nami splošna stavka javnega sektorja, ki jo bodo pred vladno palačo v Ljubljani pospremili še s protestnim shodom. Stavko bomo občutili tudi v Lendavi in v preostalem Pomurju. Stavkali bodo v DOŠ I Lendava, za dve uri bosta zaprti lekarni, stavkali bodo tudi novinarji v lendavskem studiu madžarskih programov.
Danes, 24. januarja, bo stavkala večina sindikatov javnega sektorja, ki so del pogajalske skupine pod vodstvom Jakoba Počivalška. Nekateri sindikati (denimo gasilci, ki so delni dogovor že dosegli in vojaki, ki stavkati ne smejo) sicer ne bodo stavkali, se pa bodo udeležili protestnega shoda, ki bo pet čez 12. pred vladnim poslopjem v Ljubljani.

Sindikati vlado opozarjajo, da je z ločenimi dogovori s posameznimi skupinami, v prvi vrsti z zdravniki, posegla v enoten plačni sistem. Zato zahtevajo, da se znova vzpostavijo ustrezna razmerja pri vrednotenju delovnih mest in popravijo plače tudi drugim.

V okviru enotnega plačnega sistema Počivavškovi sindikati torej zahtevajo takojšnjo in hkratno odpravo preostalih anomalij pri vrednotenju delovnih mest nad 26. plačnim razredom (po plačni lestvici bruto znesek 26. razreda znaša 1174 evrov) in anomalij, nastalih zaradi spremenjenega vrednotenja zdravniških delovnih mest, in sicer z dvigom plačnih razredov nad 25. plačnim razredom za tri ali štiri plačne razrede.

Prav tako zahtevajo dvig plačnih razredov delovnih mest do vključno 26. plačnega razreda za dodatna dva plačna razreda. Stavkajoči sindikati zahtevajo še takojšnji začetek odpravljanja še preostalih varčevalnih ukrepov, sprejetih zaradi krize, vključno z odpravo osem odstotnega znižanja vrednosti plačnih razredov po zakonu za uravnoteženje javnih financ iz leta 2012, zagotovitev sredstev za izplačilo plač iz predhodnih točk v celotni višini in plačilo stavke.

Stavkali bodo v DOŠ I Lendava

Stavkovne aktivnosti bodo prilagojene načinu dela v posameznem poklicu oziroma dejavnosti. Stavkali bodo na delovnem mestu. Tako bo stavka potekala tudi na lendavski prvi osnovni šoli. Učitelji bodo ta dan prišli na svoja delovna mesta, a pedagoške dejavnosti ne bodo izvajali. Izvajali bodo le nujno varstvo otrok, katerih starši drugega načina varstva ne bodo uspeli urediti. Nekateri učitelji bodo ostali doma.

V Pomurju bodo danes stavkali v naslednjih vzgojno-izobraževalnih zavodih: V Vrtcu Dobrovnik, v OŠ Kobilje v vrtcu Murska Sobota, v vrtcu Radenci v DOŠ 1 Lendava v DOŠ Dobrovnik in v OŠ Turnišče.

Stavkali bodo tudi novinarji RTV, tudi v lendavskem studiu madžarskih programov

Na Radioteleviziji Slovenija se nameravajo stavki pridružiti z neke vrste bojkotom političnih funkcionarjev in program nameniti predvsem stavkovnim temam. Stavkali bodo tudi novinarji v lendavskem studiu madžarskih programov, tako tisti ki soustvarjajo radijski program Pomurskega madžarskega radia, kakor tudi tisti, ki soustvarjajo oddajo Mostovi. Kot smo včeraj uspeli izvedeti, bo stavka na Pomurskem madžarskem radiu potekala v milejši obliki, poslušalci pa jutri ne bodo mogli prisluhniti oddaji “Aktuális – Aktualno.” Uredništvo spletnega portala Lendavainfo.com vsem novinarjem v celotnem lendavskem studiu madžarskih programov želi, da se njihove stavkovne zahteve čim prej izpolnijo.

Tudi lekarni v Lendavi bosta za tri ure zaprti, v Zdravstvenem domu Lendava stavke ne bo

Obe lendavski lekarni bosta tri ure, med 10. in 13. uro zaprti. Lekarniški farmacevti bodo izdajali zdravila, predpisana na recept istega dne, in nujna zdravila, tudi tista brez recepta, ki so namenjena recimo zdravljenju bolečinskih ali vročinskih stanj. Kot so pojasnili, pa ne bo mogoče dobiti na primer različnih kozmetičnih izdelkov oz. vsega, kar ne sodi v opravljanje lekarniške javne službe. Med drugim smo včeraj po telefonu govorili tudi z direktorico ZD Lendava, Olgo Požgai Horvat, ki nam je zatrdila, da je zaposleni o stavki niso obvestili, kar pomeni, da stavke tam ne bo.

Stavka tudi na centru za socialno delo

Danes bo stavka potekala tudi na centru za socialno delo. Na dan stavke bomo v centrih obravnavali le najnujnejše primere, vlog ne bomo sprejemali, zato vse naše stranke naprošamo, naj se, če je to le možno, v centrih zglasijo drugi dan. Izvajali bomo prvo socialno pomoč in presodili, ali se lahko storitev preloži na kasnejši čas,” je povedal predsednik sindikata Perica Radonjić in dodal, da bodo v skladu z zakonom o stavki zagotovili “minimum delovnega procesa, ki zagotavlja varnost ljudi in premoženja.”

V centrih za socialno delo strank na dan stavke ne bodo sprejemali, piše v zapisniku sestanka predstavnikov sindikata in ministrstva. Vse socialnovarstvene programe, kot so krizna namestitev, materinski domovi in interventna služba, bodo izvajali v celoti.

Stavka na upravnih enotah in v kulturnih ustanovah

Po navedbah Sindikata kulture in narave Slovenije Glosa bo na dan stavke vrata zaprla marsikatera knjižnica, muzej, gledališče, zgodovinski arhiv, a je nemogoče napovedati popolno število, saj od članov/zavodov v sindikatu ne terjajo podatkov, ali bodo ali ne bodo stavkali.

Stavkali bodo tudi državni organi. Po podatkih sindikata bo stavkala večina upravnih enot in na geodetskih upravah, kjer bodo opravljali le nujne naloge, ki bi zaradi rokov lahko ogrozile pravice državljanov.

Na meji temeljitejši nadzor

V sindikatu carinikov napovedujejo temeljitejše nadzore na mejnih prehodih, kar bi za prevoznike lahko pomenilo daljše čakalne dobe. Kot namreč opozarjajo, lahko traja tudi en dan, če cariniki razložijo cel tovornjak. Mobilne enote bodo v sredo opravljale le naloge v okviru morebitnih mednarodno usklajenih akcij, sicer pa ne.

Zaposleni na Dvojezični srednji šoli Lendava in Dvojezični osnovni šoli II Lendava bodo stavkali 14. februarja

V vrtcih, nekaterih osnovnih in srednjih šolah se večja stavka obeta 14. februarja. Napovedal jo je Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz). Potek stavke bo takrat enak kot danes.