Starši prvošolčkov iz Murske Sobote bodo deležni enkratne denarne pomoči

Starši ali zakoniti zastopniki otrok, ki bodo s 1. septembrom prvič sedli v šolske klopi in ki prihajajo iz območja občine Murska Sobota, bodo ob novem šolskem letu deležni enkratne denarne pomoči za nakup šolskih potrebščin.
Izpolnjena vloga bo za starše oziroma zakonite zastopnike dovolj, da bodo ob začetku šolskega leta svojih otrok, prvošolcev, deležni enkratne denarne pomoči. Vlogo starši oziroma zakoniti zastopniki dobijo v vložišču Mestne občine Murska Sobota ali na spletni strani Mestne občine Murska Sobota. Enkratna denarna pomoč se bo izplačala na podlagi izpolnjene vloge upravičenca, ki pa mora vsebovati natančno zapisane podatke in seveda potrdilo o stalnem bivališču.

Upravičenci bodo v roku 30 dni od prejema popolne vloge prejeli odločbo o dodelitvi enkratne denarne pomoči, ki se bo prejemniku izplačala na njegov transakcijski račun v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe. Enkratna denarna pomoč se bo lahko uveljavljala od 1.9.2017 do 1.12.2017. Upravičenci bodo seveda morali v roku 180 dni od prejema odločbe na Mestno občino Murska Sobota predložiti dokazila (račun ali druge enakovredne listine ter dokazila o plačilu, ki se glasijo na upravičenca) o nakupu šolskih potrebščin.

Murskosoboška občina je za to gesto namenila skupno 22.500 evrov. Glede na to, da bo v šolskem letu 2017/2018 v prvi razred stopilo 168 otrok, bo vsak prejel slabih 134 evrov.