Stanovanjsko podjetje beleži vse več neupravičenega odlaganja odpadkov pri stanovanjskih blokih

V samem mestu Lendava imajo prebivalci večstanovanjskih stavb vse več težav z neupravičenim odlaganjem odpadkov pri stanovanjskih blokih. To je potrdil tudi upravljavec, Stanovanjsko podjetje Lendava. Sami sicer vzvoda nimajo, policija tovrstnih težav ne rešuje, ostaja le še občinski inšpektorat.
Že dlje časa vse več stanovalcev večstanovanjskih zgradb na območju mesta Lendava opaža problematiko neupravičenega odlaganja odpadkov pri stanovanjskih blokih. V praksi to pomeni, da (največkrat gre najverjetneje za “vikendaše” iz gričevnatega predela občine) ljudje smeti odvržejo tam, kjer ne živijo, v zabojnike za smeti pri stanovanjskih blokih ali na pokopališčih. Največ težav s tovrstno problematiko so do nedavnega imeli v Mlinski ulici 5 (za hotelom Cubis), saj je tamkajšnji kontejner postal “občinsko smetišče,” sedaj, ko pa so zabojnike za smeti ustrezno zagradili, pa so “občinska smetišča,” postali zabojniki za smeti pri stanovanjskih blokih.

Smeti se nabirajo, zabojniki se polnijo veliko hitreje kot sicer, stanovalci pa zelo hitro po praznjenju nimajo kam odvreči odpadkov iz gospodinjstev, predvsem mešanega komunalnega odpada. To povzroča nejevoljo, jezo, telefoni pa največkrat zvonijo prav pri upravljavcu, Stanovanjskem podjetju Lendava. “V SP Lendava d.o.o. nenehno prejemamo klice stanovalcev zaradi neupravičenega odlaganja odpadkov pri stanovanjskih blokih. Ker so taka neupravičena odlaganja odpadkov na dnevnem redu domala pri vseh blokih v Lendavi, smo stanovalcem naročili, da jih slikovno dokumentirajo in nam pošljejo fotografije storilcev, da jih lahko izsledimo. Plačniki storitev odvoza odpadkov iz kontejnerjev pred bloki so stanovalci stavbe, zato je tako dejanje nedopustno,” je dejal Igor Kolenko, direktor Stanovanjskega podjetja Lendava.

Stanovanjsko podjetje Lendava na žalost ni pristojno za reševanje takšnih težav, saj to tudi nima takšnih pristojnosti. “Zadnje podobno dejanje se je zgodilo v torek popoldan, ko je pripeljal osebni avtomobil do zabojnikov za smeti stavbe TLP 11. Storilka je kljub opozorilom stanovalke bloka TLP odložila vrečo smeti v njihov zabojnik, se usedla v avto in odpeljala. K sreči je drugi stanovalec, ki je bil v bližini bil dovolj hiter in fotografiral registrsko številko avtomobila,” je dejal Kolenko in dodal, da je najprej obvestil Policijo, a so mu dejali, da niso pristojni za reševanje takšnih problemov. “Poklical sem na Občino, na medobčinsko redarstvo, kjer so povedali, naj posredujem pisno prijavo na Občino in tako bodo storilca lahko sankcionirali,” kar je Kolenko tudi storil.

Kaj sledi? Kot nam je dejal Tibor Hebar iz Občine Lendava, je v takšnih primerih storilec najprej pozvan, da se oglasi v javnem podjetju Eko-Park, kjer mora poravnati celotno izpraznitev ekološkega otoka, prejme pa lahko tudi globo ali pisni opomin. Običajno storilci plačajo izpraznitev in s strani Občine Lendava, natančneje medobčinskega redarstva prejmejo (zadnji) pisni opomin, v kolikor pa storilec izpraznitve zabojnikov ne želi plačati, pa prejme odločbo, v kateri je, poleg cene izpraznitve brezpogojno navedena še globa.