Stanovanjski sklad RS v Radencih prevzel 10 stanovanj za javni najem

Stanovanjski sklad Republike Slovenije povečuje število najemnih stanovanj na območju celotne Slovenije. Včeraj popoldne se je v Radencih odvila uradna otvoritev stanovanjskega bloka, v katerem je Stanovanjski sklad RS postal lastnik 10 stanovanj.
Z nakupom teh stanovanj v Radencih je Stanovanjski sklad RS pridobil 10 novozgrajenih javnih najemnih stanovanj, ki bodo v prihodnjem mesecu na voljo za oddajo preko javnega razpisa po stroškovni najemnini mladim družinam, družinam in ostalim ciljnim skupinam prebivalstva. “Stanovanjski blok je lociran na atraktivni, mirni, dobro osončeni lokaciji v osrednjem delu mesta Radenci, v neposredni bližini mestnega parka, zdraviliškega kompleksa in doma za ostarele. Lokacija ima dobro urejeno prometno in ostalo servisno infrastrukturo,” je izpostavil mag. Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega sklada RS.

Stanovanja v Radencih je Stanovanjski sklad RS kupil preko Javnega poziva za nakup stanovanj in zemljišč za izgradnjo stanovanj od prodajalca Stanovanja Radenci, ki ga zastopa direktor Marjan Bračko. Stanovanja se nahajajo v novozgrajenem objektu in skupno obsegajo površino 615,11 kvadratnih metrov. Skupna pogodbena vrednost po pogodbi znaša 848.851,80 EUR brez DDV (oziroma 929.492,72 EUR z DDV).

Stanovanjski sklad RS je preko Javnega poziva tako skupaj v letu 2019 in 2020 pridobil 356 stanovanjskih enot na lokacijah po več slovenskih regijah, poleg Radencev še v Gornji Radgoni, Mežici, Slovenski Bistrici, Slovenj Gradcu, Kočevju, Črnomlju in Brežicah. S tem uresničuje cilje nacionalne stanovanjske politike na področju večanja stanovanjske mobilnost prebivalstva, omogočanja lažje dostopnosti do stanovanj ter ustvarjanja uravnotežene ponudbe kakovostnih in funkcionalnih stanovanj.

“Stanovanjski sklad RS ima namen do leta 2023 skupno zagotoviti 2.144 novih javnih najemnih stanovanj v projektih vrednosti okoli 286 milijonov evrov. Naš namen je, da se stanovanja za mlade, družine in starejše gradijo po vsej Sloveniji in da z našo prisotnostjo vzpodbudimo, poleg 118 občin s katerimi že sodelujemo na stanovanjskem področju, tudi druge občine k sodelovanju na naših programih,” je strnil Remec.