Stanovalcem le delno poplačilo

Na javni tribuni, sklicani na pobudo Občina Lendava in KS Lendava, je s pomočjo energetsko svetovalne pisarne Lendava bilo ugotovljeno, da priključne moči odjemnih mest niso korektno določene, kar je uporabnikom daljinskega ogrevanja v Tomšičevi in Župančičevi ulici povzročilo dodatno obremenitev odjemalcev.

Pred objavo razpisa za podelitev koncesije je strokovni izvedenec določil priključne moči, ki jih je v svojem razpisnem gradivu objavila Občina, ponudnik pa jih je povzel. Prav iz tega razloga izhaja, da sta tako Občina kot ponudnik dolžna prevzeti breme potrebnih korekcij, ki jih predlaga Energetsko svetovalna pisarna. Takšna je tudi ugotovitev in sklep iz javne tribune.

Med tem je direktor podjetja Petrol Geoterm, Miran Jug predlagal tudi, da naj za vračilo preplačane kurjave poskrbi tudi Stanovanjsko podjetje Lendava, a je to možnost direktor Igor Kolenko že v začetku odločno zavrnil, kar je sicer bilo tudi pričakovano, saj je v končni fazi Stanovanjsko podjetje uporabnikom daljinskega ogrevanja zgolj izstavljalo račune po ceni, dogovorjeni v pogodbi med Občino Lendava in podjetjem Petrol Geoterm. Vse skupaj je med drugim pripeljalo tudi do tega, da je z januarjem Petrolu Geoterm Stanovanjsko podjetje Lendava odpovedalo pogodbo o plačevanju računov za daljinsko ogrevanje v imenu etažnih lastnikov, kar pomeni, da to sedaj opravlja dobavitelj energije sam.

SP Lendava ima sicer, kot smo neuradno izvedeli, za kar osem let neplačanih dolgov za ogrevanje. 

Bodo občani dobili vrnjen le del denarja?

Podjetje Petrol Geoterm je stanovalcem že priznalo dobropis, v višini 40 odstotkov preplačila, kar znese nekaj manj kot sedem tisočakov. Nekoliko drugače bo na relaciji uporabniki – Občina. Lendavski občinski svet je namreč sprejel sklep, da bo Občina pri poravnavi sodelovala tako, da bodo 7.500 evrov, kolikor naj bi občina prejela iz naslova koncesnine, porabili namensko za odpravo posledic preveč zaračunanega ogrevanja.

V praksi seveda to pomeni, da se denar ne bo vrnil neposredno v žepe uporabnikov. Občina bo namreč objavila razpis, na katerega se bodo lahko odzvali uporabniki preko kurilnih odborov. To bodo seveda lahko storili le tako, da za to pooblastijo podjetje Petrol Geoterm. Ta bo v njihovem imenu opravil postopek prijave na občinski razpis, opravil poračun ter občini poročal o namenski porabi sredstev. S tem predlogom naj bi se strinjali tudi kurilni odbori.

Spomnimo: Stara priključna moč kotlovnice Tomšičeva je bila 1,5MW in je bila popravljena na 1,1MW, stara priključna moč kotlovnice Župančičeva pa je bila 0,8MW in je bila popravljena na 0,74MW. Ravno tukaj se je pojavilo 17.000 evrov predplačila, ki ga je sedaj tako ali drugače potrebno vrniti. Ostali dve kotlovnici (Kranjčeva in TLP) sta imeli pravilno izračunane priključne moči.