Sredstva za pomoč murskosoboškim humanitarnim organizacijam

Elektro Maribor tudi v zadnjem mesecu leta nadaljuje letošnji cikel že tradicionalne pomoči humanitarnim organizacijam, ki delujejo na območju, ki ga z električno energijo oskrbuje družba. Sredstva so tokrat namenjena humanitarnim organizacijam, ki delujejo na območju Murske Sobote, kjer ima družba svojo Območno enoto Murska Sobota.

Predsednik uprave družbe Elektro Maribor, mag. Boris Sovič, in vodja Območne enote Murska Sobota, Uroš Kolarič, sta danes humanitarnim organizacijam predala tri donacije v vrednosti po 1.500 eur. Prevzeli so jih Albina Knapp, sekretarka Rdečega križa Slovenije – Območnega združenja Murska Sobota, Jožef Kociper, generalni tajnik Škofijske karitas Murska Sobota in mag. Peter Andrejčák, predsednik Evangeličanske humanitarne organizacije – Podpornice. Na dogodku so predstavniki organizacij spregovorili o izzivih s katerimi se srečujejo in predstavili kako bodo uporabili prejeta sredstva.

Mag. Boris Sovič, predsednik uprave družbe Elektro Maribor, je na srečanju ob predaji sredstev povedal: “V Elektru Maribor si v sklopu družbene odgovornosti prioritetno prizadevamo za odličnost pri doseganju našega temeljnega poslanstva, kakovostne distribucije električne energije vsem našim odjemalcem, in za odličnost pri uvajanju naprednih storitev. Pri tem pa se zavedamo tudi svoje vpetosti v okolje, tudi tako, da že nekaj let zapored obdobno izkazujemo podporo programom humanitarnih organizacij. Sredstva smo tudi tokrat namenili dejavnostim za pomoč ljudem. Še posebej v zadnjem mesecu leta je prav, da si stopimo naproti in da živimo povezano. Tokrat podpiramo programe murskosoboških humanitarnih organizacij, ki si prizadevajo rešiti težave ljudi v stiski.”

Albina Knapp, sekretarka Rdečega križa Slovenije – Območnega združenja Murska Sobota , je ob podelitvi sredstev dejala: “Obdobje recesije nenehno povečuje število tistih, ki se k nam obrnejo po pomoč. Visoka stopnja brezposelnosti, slabo ekonomsko stanje, stres, spreminjanje tradicionalnih vrednot in drugi dejavniki povzročajo vedno nove oblike socialnih stisk posameznikov in družin. V zadnjem času pa se je število prošenj za pomoč še povečalo. Sredstva, ki smo jih prejeli, bomo tako namenili za poplačilo neplačanih položnic in druge osnovne življenjske potrebščine.”  

Jožef Kociper, generalni tajnik Škofijske karitas Murska Sobota, je o porabi sredstev dejal: “Delujemo na področju humanitarne pomoči na celotnem območju Pomurja. Pred dvema letoma smo odprli vrata Lazarjevega doma v Murski Soboti. Ta zaokrožuje naš širok spekter socialnih programov, ki jih razvijamo v podporo najšibkejšim v družbi. Tokratno donacijo smo namenili za pomoč ljudem v Ljudski kuhinji.”

Mag. Peter Andrejčák, predsednik Evangeličanske humanitarne organizacije – Podpornice, je dodal: “Vsakodnevno opažamo, da se število ljudi, ki so odvisni od pomoči drugih, vedno povečuje. Naša dobrodelna organizacija se trudi izboljšati kvaliteto življenja v številnih primerih in na razne načine. Donacijo bomo namenili za pomoč ljudem pri reševanju hudih stisk, s katerimi se na nas obračajo naši uporabniki.”