Srečanje ministra Klemenčiča z Lászlóm Trócsányijem, ministrom za pravosodje Madžarske, v Lendavi

Minister za pravosodje Madžarske László Trócsányi je 19. avgusta 2016 obiskal Lendavo, kjer se je srečal s predstavniki madžarske narodne skupnosti in se udeležil slovesnosti ob dnevu državnosti, ki ga Madžarska praznuje 20. avgusta. Ob tej priložnosti se je z njim sestal tudi slovenski pravosodni minister Goran Klemenčič.

Sogovornika sta spregovorila o aktualnih EU temah s področja pravosodja in tudi širše. Pri tem sta glavni poudarek namenila odprtim vprašanjem glede vzpostavitve Evropskega javnega tožilstva (Predlog uredbe Sveta o ustanovitvi evropskega javnega tožilstva – EPPO), o katerem potekajo v Svetu EU intenzivna pogajanja, ter s tem povezanega Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava (PIF). Izmenjala sta stališča in informacije o sistemskih problemih, razmišljala o delovanju EPPO v praksi ter o vprašanju uresničitve njegove temeljne ideje na eni strani in hkrati umestitve v različne pravne sisteme držav članic na drugi.

Nadalje sta se dotaknila vprašanja Evropskega sodišča za patente (UPC) ter razmišljala o možnih vplivih Brexit-a na njegovo vzpostavitev in delovanje. Izmenjala sta mnenja o možnih prihodnjih scenarijih v okviru Pripravljalnega odbora za vzpostavitev UPC. Dotaknila sta se novega Zakona o avtohtoni italijanski in madžarski narodni skupnosti, ki je v pripravi v Republiki Sloveniji, ter spregovorila tudi o določenih vidikih migracijske problematike, predvsem glede aktualnega primera pred Sodiščem EU v zvezi z ukrepi za mednarodno zaščito in obveznimi kvotami.

Strinjala sta se, da sodelovanje med Republiko Slovenijo in Madžarsko na področju pravosodja poteka dobro ter da odprtih vprašanj ni.