Sprememba pri okrajni volilni komisiji Lendava

Sestava okrajne volilne komisije 1. volilnega okraja VIII. volilne enote je minuli teden bila deležna spremembe. Omenjena volilna komisija, s sedežem v Lendavi, obsega območje občin Velika Polana, Črenšovci, Kobilje, Lendava, Dobrovnik, Odranci, Turnišče.
Državna volilna komisija je na podlagi 35. člena Zakona o volitvah v državni zbor v postopku imenovanja oziroma razrešitev članov volilnih komisij na 8. seji, ki se je odvila 22.6.2021, v okrajni volilni komisiji – 8001 Lendava dolžnosti razrešila Mihelo Vajda Ščap in za člana imenovala Dejana Süča. Po naših neuradnih, a zanesljivih podatkih je Mihela Vajda Ščap podala odstopno izjavo z mesta zaradi materinskih obveznosti. Süč bo na mestu Vajde Ščap sedel do izteka mandata sedanji okrajni volilni komisiji, torej do 23.1.2023.

Okrajna volilna komisija

Bojana Horvat, tajnica
Bojan Bočkorec, predsednik
Mirela Bertalanič, namestnik predsednika
Anica Hozjan, član
Miha Horvat, namestnik člana
Dejan Süč, član
Sven Sarjaš, namestnik člana
Timea Gönc, član
Nina Jug, namestnik člana