Spor zaradi razdeljene zemlje v Petišovcih, KG Lendava namerava na sodišče

Kot smo že poročali, je lanskega decembra s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov (SKGZ) 22 kmetov podpisalo pogodbe o zakupu 83 hektarjev njiv, ki jim jih je država dodelila po arbitražnem sporazumu v zameno za izgubljena zemljišča na Hrvaškem (pri Hotizi). Zakup zemljišč je sedaj zanetil spor med Kmetijskim gospodarstvom (KG) Lendava (dosedanji najemnik teh zemljišč) in SKGZ. Kmetom je sicer takšno rešitev obljubila država, ki so z dobljenim zadovoljni, pri KG Lendava pa ne bodo popustili in bodo svojo pravico iskali na sodišču.
Zgodba o podelitvi zemljišč v zakup v Petišovcih, ta se nahajajo ob cesti Petišovci – Benica, se zapleta. Na območju Upravne enote Lendava je Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS kot zavezanec za zagotovitev nadomestnih zemljišč na podlagi zgoraj navedenega zakona, obravnaval 22 vlog upravičencev za katere je ugotovil, da izpolnjujejo pogoje. Vseh 22 upravičencev se je odločilo za zakup kmetijskih zemljišč. Razdeljenih je bilo 83 ha zemljišč, ki jih je do 31.12.2020 imelo v zakupu KG Lendava. Takrat se je zakupna pogodba iztekla in je SKGZ v tem delu ni podaljšal. Vsi upravičenci do nadomestnih zemljišč so se z zakupom strinjali, nanje so čakali okrog pet let, SKGZ pa je zemljišča upravičencem tudi že dodelil v posest.

“Zemlje ne bom dal. Mi smo dali na razpolago na več mestih, glavni organizator tega pa je bil en izmed mojih bivših zaposlenih, ki ve, kje je najboljša zemlja. Poleg našega dvorišča na Benici se je razdelila zemlja, mi pa tega ne bomo dopustili. Šli bomo na sodišče. Zemljo bi jim lahko dali tudi kje bližje. Sedaj bodo iz Hotize zemljo hodili obdelovat sem. Ta direktorica (sklada) servira laži, ampak sodišče se bo pač odločilo. Prva tožba bo tožba za motenje posesti in tako naprej. Naša najemna pogodba se je res iztekla z 31.12.2020, nam ni bilo dano nič v podpis, prav tako ni bilo razgrnitve. Kuhala je agrarno reformo po njenem merilu. Dali so nam pisno odpoved in predajo zemljišč do konca (lanskega) leta. Imamo gerke in plačilne pravice, to ne gre kar tako odvzeti. Zakupniki bodo sedaj obdelovali dvojna zemljišča, tudi tista, ki so ostala čez mejo, vendar tam ne morejo uveljavljat subvencij,” je za naš spletni portal dejal Jožef Magyar, direktor in lastnik KG Lendava ter potrdil, da gerkov ne nameravajo izbrisati. A če jih ne bodo oni, jih bo na zahtevo SKGZ UE Lendava, takrat pa, pove Jožef Magyar, “sledi sodišče.” “Mi imamo absolutno prednost pri tej zemlji, razpisa pa ni bilo. Zemljo bodo sedaj razbili. To je tisto pravilo, deli in vladaj” je zaključil Magyar.

Zakon določa, da Sklad zagotovi kmetijska zemljišča iz fonda prostih kmetijskih zemljišč, če teh ni dovolj oziroma ne ustrezajo, pa z odstopom od pogodb oziroma odpovedjo zakupniku, ki ima v zakupu več kot 100 ha zemljišč, vendar ne več kot 5 % obsega posamezne pogodbe. Z upravičenci se sklenejo direktne zakupne pogodbe. KG Lendava ima v zakupu nekaj čez 2.100 hektarjev zemljišč. Upravičenci na podlagi tega odstavka so nosilci kmetij, ki imajo več kot 1 ha površin, za katere so upravičeni do prejema plačil za izvajanje ukrepov kmetijske politike za površine na podlagi zbirne vloge za leto 2017.

“Srečanje s predstavniki KG Lendava smo imeli večkrat. Večje srečanje s predstavnikom KG Lendava, predstavnikom upravičencev, predstavnikom Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter direktorjem KGZ Murska Sobota se je odvil lansko jesen in sicer v poslopju KGZ Murska sobota. Soglasje za zemljišča takrat nismo dosegli. SKGZ je nato izbral lokacijo, ki je omejena s cestami, je v 100% lasti Republike Slovenije in jo ponudil upravičencem, ki so se s to lokacijo strinjali. Sklad je izvedel vse potrebne postopke za sklenitev pogodb. 5. februarja letos je bil ponoven sestanek na SKZGRS, mediator je bil župan Občine Dobrovnik, Marjan Kardinar, ki je tudi član sveta sklada. Takrat smo se dogovorili, da KG Lendava ponudi zemljišča upravičencem na neki drugi lokaciji in v kolikor se bodo upravičenci strinjali, bo SKZGRS pristopil k spremembi pogodb. Po obvestilu Klemna Vučka iz Hotize, predstavnika upravičencev, na srečanju s KG Lendava niso bila ponujena nobena nadomestna zemljišča. O tem je bil obveščen SKGZ kot tudi mediator,” pa je za naš spletni portal zapisala Irena Majcen, direktorica.

Irena Majcen