Šolsko leto se ne bo podaljšalo v počitnice, matura po načrtih

“Če bo izobraževanje na daljavo potekalo tako, kot smo ga zastavili, potem se bo šolsko leto končalo v rokih, kot so sprejeti v šolskem koledarju,” je na vprašanje, ali bo matura potekala v predvidenih rokih, za RTV Slovenija odgovorila ministrica Simona Kustec. “
“Pouk na daljavo se za vse ravni izobraževanja nadaljuje tudi v prihodnje, in sicer vse do takrat, dokler ne pojenja epidemija koronavirusa. Kdaj bo to, pa bo odločila zdravstvena stroka,” so na kratko zapisali pri Ministrstvu za izobraževanje in šport. Kljub takšnemu izobraževanju, torej izobraževanju peko spleta, bo matura potekala po načrtih in sicer se bo ta odvila 5. maja.”Takšno je tudi prevladujoče mnenje dijakov in profesorjev.” Nekatere podrobnosti bodo dogovorjene oz. določene ta teden, so zapisali.

Glede na to, da se pouk na daljavo nadaljuje, bo temu, kot kaže, potrebno prilagoditi tudi sistem preverjanja -tako po številu kot po vsebini. Če bo izobraževanje na daljavo potekalo tako, kot je bilo zastavljeno, se bo šolsko leto končalo v rokih, kot so sprejeti v šolskem koledarju, so pojasnili pri ministrstvu in dodali da v igri ni podaljšanja šolskega leta v počitnice, saj zato učitelji in učenci izvajajo učenje na daljavo.

Z ministrstva so prav tako sporočili, da se bo dijakom, vajencem in študentom v zaključnih letnikih, ki jim zaradi epidemije COVID-19 ne bi bilo omogočeno praktično usposabljanje z delom in praktično izobraževanje pri delodajalcih, to priznalo kot opravljeno, če imajo zaključene pozitivne ocene pri vseh strokovnih modulih v zaključnem letniku. Prav tako se bodo kot opravljene priznale izbirne vsebine in interesne dejavnosti, če dijakom in vajencem to ni ni bilo omogočeno.

Študenti višješolskega in visokošolskega študija, ki zaradi nastanka izjemnih okoliščin v letu 2020, niso mogli redno in v roku opraviti svojih študijskih obveznosti, pridobijo pravico do podaljšanja statusa študenta v naslednjem študijskem letu.

Šole in vrtce je vlada zaradi epidemije novega koronavirusa zaprla od 16. marca do preklica.