Soboška bolnišnica z razvojno ambulanto s centrom za zgodnjo obravnavo

 V Splošni bolnišnici Murska Sobota od letošnjega julija deluje Razvojna ambulanta s centrom za zgodnjo obravnavo. Razširjena individualna in timska obravnava se osredotoča na otroka in celotno družino.
S 1. januarjem 2019 je vstopil v veljavo nov Zakon o celostni zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami. S tem so se prejšnje razvojne ambulante z okrepitvijo timov s povečanjem števila zdravstvenega osebja in drugih strokovnjakov preoblikovale v Centre za zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami. V razvojni ambulanti s centrom za zgodnjo obravnavo soboške bolnišnice bodo razširjeno individualno in timsko obravnavo nudili zdravnik specialist pediater, fizioterapevt, diplomirana in srednja medicinska sestra, zdravstveni administrator, delovni terapevt, logoped, socialni delavec, specialni pedagog, psiholog in po potrebi drugi strokovnjaki. Za potrebe razširjene razvojne ambulante so prenovili prostore v pritličju stavbe stare porodnišnice. Tako so na voljo sedaj 3 sodobno opremljene ambulante, ki so enostavno in prijazno dostopne tudi za tiste gibalno najbolj ovirane.

Zelo pomembna novost, ki ju prinaša novi pristop pri obravnavi otrok s posebnimi potrebami, sta vključitev otrokove družine in multidisciplinarno ter transdisciplinarno timsko sodelovanje pri njegovi obravnavi. Centri oziroma razširjene razvojne ambulante se povezujejo z vrtci, osnovnimi šolami, centrom za socialno delo in drugimi. Tako so vsi deležniki, ki obravnavajo otroka s posebnimi potrebami in njegovo družino, povezani v celoto, ki nudi sistemsko oporo družinam.

V Sloveniji je vsako leto v zgodnjo obravnavo na novo vključenih okoli 400 otrok s posebnimi potrebami, skupno pa je take obravnave v predšolskem obdobju deležnih 1200 otrok. V lanskem letu so v soboški bolnišnici v 3.134 obravnavah pregledali 498 otrok in v letošnjem letu (obdobje januar-junij) so v 2.129 obravnavah pregledali 377 otrok.