Smo sredi Evropskega tedna mobilnosti, obeležili ga bomo tudi v Lendavi

Promet je eden glavnih virov onesnaževanja zraka, vzrok podnebnih sprememb, telesnih poškodb in tudi smrti. Sprememba navad, povezanih z mobilnostjo, je tako življenjskega pomena. GREMO PEŠ! je je slogan letošnje izvedbe Evropskega tedna mobilnosti, tradicionalne evropske pobude, ki lokalne skupnosti spodbuja k uvedbi in promociji trajnostnih prometnih ukrepov.
Morda se bomo na telovadbo odpeljali s kolesom in se tako znebili še nekaj dodatnih kalorij, se v službo peljali v prijetni družbi sopotnika, nazaj pa z vlakom, vmes prebrali dobro knjigo ter pozabili na skrbi s parkiranjem. Morda pa bomo na vlak vzeli kolo in tako potovali še učinkoviteje. Združevanje različnih oblik prevoza prinaša sodobno, dinamično in ozaveščeno potovanje, s katerim lahko neposredno prispevamo k izboljšanju okolja, z aktivnim slogom pa tudi h dvigu kakovosti življenja.

Tudi v Lendavi

Prizadevanja za človeku in okolju prijaznejše načine mobilnosti vsako leto med 16. in 22. septembrom povežejo na tisoče sodelujočih mest; že nekaj let se pobudi pridružuje tudi občina Lendava. V četrtek, 19. septembra, med 10. in 12. uro bodo cesto pred Mestno hišo že tradicionalno zasedli otroci iz Vrtca Lendava ter osnovnošolci, na stojnicah pa bodo Kolesarski klub Lendava, Policijska postaja Lendava, Planinsko društvo Lendava in Kolesarski center Murania predstavljali trajnostne načine mobilnosti.  Akciji se bodo pridružili tudi genterovski osnovnošolci, ki bodo na pomen uporabe alternativnih oblik potovanja opozarjali na šolskem dvorišču. Dan brez avtomobilov bodo z medgeneracijskim pohodom obeležili tudi srednješolci. Ob 9. uri bodo s člani Društva upokojencev Lendava krenili na pohod po starem mestnem jedru in novi pohodniški poti, ki vodi iz mesta proti razglednemu stolpu Vinarium Lendava. Zbirno mesto je pri Dvojezični srednji šoli Lendava.

Zakaj je promet tak problem?

Pogosto slišimo, da sodoben slog življenja ni trajnosten. Izraz pomeni, da svoje potrebe zadovoljujemo na načine, ki dobesedno ogrožajo našo prihodnost in prihodnost naših potomcev. To še zlasti velja za promet, ki je eden glavnih virov onesnaževanja zraka, vzrok podnebnih sprememb, telesnih poškodb in tudi smrti. Sprememba naših navad, povezanih z mobilnostjo, je tako rekoč življenjskega pomena.

Evropski dan brez avtomobila je bil prvič organiziran v Franciji

Evropski dan brez avtomobila je bil prvič organiziran v Franciji leta 1998, zamišljen pa je bil kot priložnost, s katero lahko mesta pokažejo svoja prizadevanja za varstvo okolja. Vsakega 22. septembra lahko lokalne skupnosti predstavijo svoja mestna središča v drugačni luči in izvedejo ključne dejavnosti, namenjene omejevanju avtomobilskega prometa na določenih območjih, spodbujanju uporabe trajnostnih oblik prevoza in ozaveščanju prebivalcev o vplivih njihove izbire potovalnega načina.