Slomškovo naselje in Industrijska ulica: Občina Lendava bo prodajala zemljišča na dražbi

Občina Lendava je v minulih dneh na svoji spletni strani naznanila javno dražbo zemljišč za stanovanjsko ali industrijsko uporabo. Občina Lendava tako namerava prodati skupno osem zemljišč. Štiri zemljišča namenjena stanovanjski uporabi in štiri zemljišča namenjena industriji.
Štiri zemljišča v Slomškovem naselju

Občina Lendava v Slomškovem naselju prodaja štiri zemljišča, namenjena stanovanjski uporabi. V povprečju vsako zemljišče izmed treh meri okrog 850 kvadratnih metrov, med tem, ko četrto zemljišče za okrog 100 kvadratov več. Gre za zemljišča, ki mejijo na dvorišče nekdanje Komunale in Gidosa. Javne dražbe se bodo lahko udeležili vsi, ki bodo do 12.3.2018 na lendavsko občino poslali ustrezne listine.

Izklicna cena za kvadratni meter zemljišča v Slomškovem naselju znaša 21,96 evrov, varščina za posamezno zemljišče pa znaša okrog dva tisočaka. V posameznem dražbenem koraku bodo interesenti ceno lahko dvigovali po 500 evrov ali po mnogokratniku te cene. Varščina se uspešnemu dražitelju vračuna v kupnino, neuspešnemu pa se v roku petnajstih dni vrne.

Štiri zemljišča v Industrijski ulici

Tako kot v Slomškovem naselju, se štiri zemljišča prodajajo tudi v Industrijski ulici. Zemljišča so namenjena industriji. Gre za zemljišča, v skupni izmeri 31.000 kvadratnih metrov. “Občina Lendava želi s komunalno opremljenimi zemljišči omogočiti nadaljnji razvoj podjetij v Industrijski coni in pritegniti nove vlagatelje. Cene komunalno opremljenih zemljišč so narasle, kljub temu pa se pričakuje odziv zainteresiranih vlagateljev,” so zapisali na lendavski Občini.

Izklicna cena za kvadratni meter zemljišča v Industrijski ulici znaša 23,19 evrov za območje 02 (4.946 m2) ter 26,84 evrov za območja 04 (8620 m2), 05 (11.125 m2) in 07 (7.009 m2). Vsako območje je sicer tudi samostojna parcela, razen območja 04, ki je razdeljeno na tri parcele, a je sicer na prodajo namenjeno kot celota.

Varščina za posamezno zemljišče se giblje med 11.000 in 30.000 evrov. V posameznem dražbenem koraku bodo interesenti ceno lahko dvigovali po 1000 evrov ali po mnogokratniku te cene. Varščina se uspešnemu dražitelju vračuna v kupnino, neuspešnemu pa se v roku petnajstih dni vrne. Občina si na teh zemljiščih pridržuje odkupno pravico, na podlagi katere je upravičena v roku treh let od sklenitve prodajne pogodbe zahtevati od kupca prodajo nepremičnine po enaki ceni, kot jo je kupil na dražbi.