Skupščina Turističnega društva Dolina

V slabih dveh urah se je včeraj odvila 7. redna letna skupščina Turističnega društva Dolina. Ta je bila opravljena v dvorani lovskega doma v Dolini, prisotnih pa je bilo okrog 25 članov društva.
Skupščino Turističnega društva Dolina je vodila predsednica, Monika Bači Kleiderman. Prisotni so obravnavali 12 točk dnevnega reda, takšen dnevni red pa so prisotni soglasno potrdili. Turistično društvo je v minulem letu organiziralo Pustovanje v Dolini, velikonočno okraševanje središča vasi, urejali so park ob vodnjaku, se udeležili izleta v Villány ob dnevu odprtih kleti na sosednjem Madžarskem, organizirali vaški dan v Dolini, se udeležili prireditev Bogračfest 2018 in Lendavska trgatev 2018, obeležili Svetovni dan turizma, organizirali Martinov pohod “od kleti do kleti,” izvedli praznično okraševanje ter se predstavili v Makolah.

Nadzorni odbor, predsednik katerega je dr. Mihael Kasaš, pripomb na delovanje društva ni imel. Društvo je delovalo skladno z zakonom o društvih. Izvršni odbor se je v letu 2018 sestal osemkrat. Vsi prisotni člani društva so kratka poročila, torej poročilo o delu v letu 2018, poročilo nadzornega in izvršnega odbora, soglasno potrdili. Po potrditvi je sledila razrešitev članice izvršnega odbora Beti Karakatič, saj slednja svojih nalog zaradi službenih obveznosti več ne more opravljati. Zamenjal jo je Franc Gyurkač.

Proračun Turističnega društva Dolina je sestavljen iz prihodkov iz nepridobitne in priložnostno pridobitne dejavnosti. Skupno je društvo v letu 2018 imelo 2.966 evrov prihodkov in 2.228 evrov odhodkov. Od tega je bilo prihodkov iz pridobitne dejavnosti 1.066 evrov. Presežek prihodkov nad prihodki je znašal 688 evrov, od tega pa bo društvo primorano plačati 50 evrov davka. Stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2018 je znašalo 811 evrov.

Društvo se, poleg članarin, financira še iz nekaterih drugih virov: Iz proračuna občine Lendava, nekaj denarja primakne Turistična zveza Slovenije ter od ostalih prihodkov od programov in prireditev. V finančnem planu za letošnje leto načrtujejo, da bo društvo imelo 4.150 evrov prihodkov. Finančno poročilo in finančni plan za leto 2018 sta bila soglasno sprejeta.