Skupščina Nafte 1903: Novi predsednik Gabor Végh, spremenjeno tudi kompletno vodstvo

Včeraj ob 19.00 uri se je v PRESS sobi lendavskega Športnega parka odvijala redna letna skupščina, ki je pritegnila precej pozornosti. Klub je bil deležen vodstvene rošade, mesto podpredsednika in predsednika pa so zasedle nove osebe.
11 točk dnevnega reda, vključno z razrešitvami in imenovanji, so na včerajšnji redni skupščini v PRESS sobi lendavskega Športnega parka opravili v nekaj več kot eni uri. S pozdravnim nagovorom in kasneje s povzetkom minule tekmovalne sezone je Franc Pozsgai izčrpal četrto točko dnevnega reda, dotaknil se je tudi nove nogometne akademije, ki se je kmalu za tem prelila v peto, v kateri je bilo predstavljeno finančno poročilo minulega poslovnega leta za nogometno društvo. Poročili o delu v minulem letu in nadzornega odbora sta bili sprejeti.

Čistih prihodkov je bilo ustvarjenih nekaj malo čez 103 tisočake, nekaj več kot 22 tisočakov je bilo prihodkov, ki so bili povezani z refundacijami zaposlenih (subvencije), odhodnih stroškov (storitev, blaga, materiala …) je bilo za nekaj več kot 101 tisoč evrov, od tega nekaj več kot 17 tisočakov za stroške plač. Drugih poslovnih odhodkov je bilo za nekaj več kot 10 tisočakov. Nogometno društvo je tako doseglo pozitivni izid poslovanja, v višini nekaj več kot 3 tisočake. Na dan 31.12.2016 je bilo na računu društva nekaj več kot 2.700 evrov sredstev in za 7 tisočakov terjatev do raznih kupcev. Finančno poročilo je bilo sprejeto.

V sedmi točki dnevnega reda je sledila razrešitev članov dosedanjega vodstva nogometnega društva, članov nadzornega odbora in disciplinske komisije, ter v naslednji točki izvolitev novega vodstva, članov nadzornega odbora in disciplinske komisije. Razrešitev članov vseh organov je bila soglasna. V osmi točki dnevnega reda je bilo izvoljeno kompletno novo vodstvo, in sicer petčlanski upravni odbor: Predsednik: Gabor Végh, podpredsednik Štefan Sobočan, ob njima pa še člani: Ferenc Horváth, Igor Magdič in Slavko Režonja. Nov upravni odbor je bil soglasno sprejet. Novo članstvo nadzornega odbora: Jožef Kiraly, Janos Bukovec in Igor Klajderman in disciplinske komisije: Danijel Hadžić, Damjan Hozjan in Robert Požonec. Članstvo v omenjeni sestavi je prav tako bilo sprejeto.

Gabor Végh je en izmed večjih podjetnikov na področju gradbeništva iz sosednje Madžarske. Kot sam pravi zase je velik ljubitelj nogometa, med drugim pa je večinski lastnik nogometnega kluba ZTE iz Zalaegerszega. Pravi, da je počaščen, da lahko vzporedno z nogometnim klubom ZTE, vodi tudi Nafto 1903. Doda, da je zanj zelo pomembna mladinska šola nogometa, torej zagotovitev šolanja mladega kadra, saj je to za vsak klub najpomembneje, seveda pa je pomemben tudi profesionalni nogomet. Lendavski nogometni klub vidi kot pomembni regijski nogometni klub, v Lendavi pa kot pomanjkljaj izpostavi potrebo po še kakšnem nogometnem igrišču za treninge. Slednji je dodal, da je pri tem pripravljen (tudi finančno) pomagati.

Novo vodstvo se bo, kot je povedal novi predsednik društva, s polno paro lotilo dela. Iz mladinskega pogona iz Zalaegerszega bo Végh, kot je povedal, pripeljal nekaj ljudi, ki bodo pomagali pri delu z mladinskimi ekipami. Te bodo sicer imele domače trenerje. “Še ta teden se bom sestal z gospodom županom in se seznanil, kako je možno začeti z izgradnjo infrastrukture za vadbo vseh ekip Nafte 1903. Kar se tiče članske ekipe, bi v prvem letu želeli ustvariti enega stabilnega drugoligaša. Velik poudarek bo na ureditvi razmer v mladinskem programu in pri vzpostavi primerne infrastrukture.”

V deseti točki je sledila sprememba statuta, ki je v veljavi od leta 2012. Določene dejavnosti društva so bile razširjene, dodan je bil novi člen, da lahko društvo za doseganje svojih ciljev po potrebi ustanovi gospodarsko družbo. Večjih korekcij pa v statutu ni bilo opravljenih. Spremembe statuta so bile sprejete.

O sponzorskih sredstvih sicer govora ni bilo, a  po neuradnih informacijah, ki jih imamo, naj bi pred nekaj dnevi Vég že priskrbel za okrog 350 tisočakov sponzorskih sredstev.