Skupščina Evropskega združenja teritorialnega sodelovanja Pannon EGTC

Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje Pannon EGTC je minuli torek v veliki sejni dvorani mestne hiše v Lendavi pripravilo skupščino. Občina Lendava je članica omenjenega združenja od februarja 2012. Župan Balažek je sicer podpredsednik združenja.

V veliki sejni dvorani mestne hiše v Lendavi je minuli torek potekala skupščina združenja PANON EGTC. Občina Lendava je k omenjenemu združenju s soglasjem slovenske vlade pristopila v februarju 2012, združenje pa je bilo na pobudo madžarskega mesta Pécs ustanovljeno leta 2010.

Tokratne skupščine so se udeležili predstavniki iz Slovenije, Hrvaške in Madžarske, s ciljem partnerskega povezovanja v duhu implementacije projektov skupnega interesa. Slovenijo v omenjenem združenju zastopajo članice z območja Pomurja in Štajerske, Hrvaško članice iz območja Virovitičko-podravske županije in Osječko-baranjske županije in Madžarsko županije Somogy, Zala, Baranya in Tolna. Združenju se sicer želi pridružiti še nekaj novih članic s sosednje Hrvaške.

Na omenjeni skupščini so med drugim dorekli načrt dela za leto 2017, govorili o načrtovanih mednarodnih projektih v prihodnjih dveh letih in o krepitvi stikov med članicami. Dorečeni so bili tudi mednarodni projekti, ki jih članice želijo uresničiti, poudarili pa so projekt Županije Baranya, katerega vrednost je 1,5 milijona evrov. Projekt se nanaša na kulturno dediščino in bo zajemal sedem držav.

Lendavska občina se je po besedah župana mag. Antona Balažka leta 2012 za članstvo v Panon EGTC, največjem teritorialnem združenju v Srednji Evropi, odločila predvsem zaradi možnosti “sodelovanja in razvijanja multikulturnosti med ljudmi, poudarjene skrbi za mlade in skupnega uresničevanja razvojnih programov na področju gospodarstva, še posebej turizma in varovanja okolja.”