Širitev hidrantnega omrežja v Čentibi

Kako pomembno je hidrantno omrežje se zavemo takrat, ko ga potrebujemo. V naselju Čentiba se je v minulih dneh odvilo širjenje hidrantnega omrežja na lokacije, kjer slednjega ni bilo, s čimer je bila požarna varnost slabše zagotovljena.
“Občina Lendava, kot lastnik vodovodnega omrežja, in Eko-park d.o.o. Lendava, kot izvajalec gospodarske javne službe (GJS) oskrbe s pitno vodo v občini Lendava, skrbita za zagotavljanje požarne varnosti na celotnem območju občine Lendava. Na podlagi zakona o zagotavljanju požarne varnosti, izvajamo letni nadzor nad delovanjem hidrantnega omrežja.  V letnem planu GJS oskrba s pitno vodo, imamo vsako letu tudi širitev hidrantnega omrežja v delu, kjer je požarna varno slabše zagotovljena. Pogoj za širitev hidrantnega omrežja pa je zadostna dimenzija vodovodnega omrežja.

V letu 2020 imamo v planu tudi montažo hidrantov v naselju Čentiba. V naselju Čentiba, na glavni ulici, tam kjer nam dimenzija vodovodnega omrežja to omogoča, smo že vgradili pet hidrantov in na omrežju zamenjali dotrajane ventile. Montaža hidrantov sovpada z obnovo ceste na navedem delu naselja,” so sporočili iz podjetja Eko-Park d.o.o.