Se nam obeta zagon petrokemije?

Po tem, ko je bilo neuspešnih kar pet prodaj nekdanjega vsem dobro znanega podjetja Nafta Petrochem, je lanskega maja vodenje prodaje prevzelo podjetje NetBid, registrirano na Dunaju. Kot kaže je to bilo uspešno, saj so pogajanja z kupcem, podjetjem Technobell iz Kopra, v sklepni fazi.
Po tem, ko je vsem dobro poznano nekdanje lendavsko podjetje Nafta Petrochem bilo kar petkrat neuspešno prodano, je stečajni upravitelj Silvo Zorec lanskega maja sklenil dogovor z dunajskim podjetjem NetBid. Omenjeno podjetje je od takrat vodilo prodajo podjetja, zbiranje ponudb pa je trajalo do 26. junija. NetBid je Nafto Petrochem prodajal preko spletne platforme. Predmet prodaje je torej bilo podjetje Nafta Petrochem v stečaju, vključno s celotnim premoženjem: Nepremičnine (zemljišča, zgradbe ter infrastruktura in rezervoarji) ter premičnine (procesna in druga oprema) ter 51 odstotni delež podjetja Industrijske storitve d.o.o.

Na naslovu Nafte Petrochem v stečaju se je torej naselilo novo podjetje, Technobell Lendava. To razkriva vpis o ustanovitvi podjetja v murskosoboškem sodnem registru, pa tudi, da je ustanovitelj podjetje Technobell iz Kopra. Kot je dejal stečajni upravitelj, Silvo Zorec, naj bi pogajanja s podjetjem bila v sklepni fazi, in bodo končana čez nekaj dni. Drugih pdrobnosti, kot je dejal, še ne želi razkriti. Bo to pomenil ponovni zagon petrokemične industrije? V Lendavi nekaj tovrstnega znanja še je, novo podjetje, ki bo zaposlovalo, pa vsekakor ni mačji kašelj.

Interesenti za nakup so že v preteklosti sicer večinoma strmeli k demontaži tovarniških oz. proizvodnih objektov ter preselitev na drugo lokacijo, ideje o ponovnem zagonu podjetja v Lendavi pa ni imel noben. Nepremičnine družbe Nafta Petrochem d.o.o., v naravi predstavljajo kompleks zemljišč, tovarniških objektov ter infrastrukture in rezervoarjev v poslovni coni Nafta Lendava na naslovu Trimlini 1A v Lendavi, v katerih so se odvijale glavne dejavnosti podjetja:

– obrat formalina (zemljišča in zgradbe za proizvodnjo formalina v tovarnah F1, F2 in F3 ter skladiščni prostori za skladiščenje formalina in surovine metanola skupaj s procesno opremo),
– obrat sintetičnih mas (zemljišča in zgradbe za proizvodnjo sintetičnih mas vključno s skladiščnimi prostori za skladiščenje uree, melamina, ostalih surovin in proizvodov ter procesno opremo),
– obrat fenolnih smol (zemljišča in zgradbe za proizvodnjo fenolformaldehidnih smol vključno s skladiščnimi prostori za skladiščenje fenola in fenolformaldehidnih smol ter procesno opremo),
– spremljajoče podporne enote (zemljišča in zgradbe upravne zgradbe, razvojnega laboratorija, laboratorija za preverjanje kontrole kakovosti, enote za izvajanje tehtanja in ostale logistike, enote energetskih medijev ter rezervoar za skladiščenje metanola (M-2) ter oprema).