Se bo Glavna ulica v Dolnjem Lakošu preimenovala v Ulico Sándorja Szúnyogha?

Kot kaže, bomo na območju Občine Lendava letos prejeli novo ulico. Ulica v bistvu ne bo povsem nova, šlo bo zgolj za preimenovanje že obstoječe. Ideja je, da se Glavna ulica v naselju Dolnji Lakoš preimenuje v Ulico Sándorja Szúnyogha. To seveda pomeni tudi spremembo vseh dokumentov tam živečih oseb.
Sándor Szúnyogh

V letošnjem letu od smrti Sándorja Szúnyogha, enega najbolj znanih prekmurskih madžarskih pisateljev, pesnikov in vsestranskih kulturnih ustvarjalcev, ki bi letos marca dopolnil 80 let, mineva 24 let. Sándor Szúnyogh se je rodil v Dolnjem Lakošu leta 1942 v kmečki družini in po lendavski osnovni šoli, je leta 1963 končal učiteljišče v Murski Soboti. Od tam ga je pot vodila v Domanjševce, kjer je poučeval na tamkajšnji osnovni šoli, vse do leta 1969, ko je sprejel delo prevajalca na lendavski občini. Diplomiral je na Mariborski Pedagoški fakulteti, ter si nato pridobil še učiteljsko diplomo v Sombotelu. Od leta 1972 je začel delati v uredništvu tednika Népújság ter hkrati bil radijski sodelavec v Murski Soboti. V tem času je bil urednik letopisa Naptár. Od leta 1992 do svoje smrti je bil urednik in direktor Studia madžarskih programov RTV Slovenija.

Preimenovanje ulice?

Kot so sporočili iz lendavske Občine, “so minuli teden na seji Sveta Krajevne skupnosti Dolnji Lakoš člani soglasno podprli predlog preimenovanja Glavne ulice, ki bi jo poimenovali po Sándorju Szúnyoghu. Na podlagi pobude krajevne skupnosti, ki želi počastiti spomin na njihovega krajana, bo Občina Lendava pričela s postopkom preimenovanja ulice v skladu z veljavno zakonodajo.”

Postopek

Vzpostavitev uličnega sistema in ime ulice ter spremembe uličnega sistema oziroma imen ulic se določi z odlokom občine. Pred določitvijo imena ulice oziroma pred preimenovanjem ulice ali dela ulice je potrebno v ulici oziroma delu ulice, ki se ji spreminja ime, opraviti predhodno posvetovanje o ustreznosti predlaganega imena ulice. Župan mora ob preimenovanju v treh dneh obvesti Geodetsko upravo Republike Slovenije, kdaj in kje je bil objavljen ta odlok, ulice z namestitvijo napisnih tabel pa se označijo najpozneje v petnajstih dneh po uveljavitvi odloka. Kakršne koli stroške, tudi stroške osebnih dokumentov prebivalcev na teh območjih bo najverjetneje primorana financirati Občina Lendava iz proračuna.