Sanacija lendavskega gradu: Občina v prvem krogu zavrnila ponudbe

Lokacija lendavskega gradu z okolico se je v preteklosti obnavljala predvsem parcialno, brez večjih posegov v samo zgradbo, še manj v okolico in obzidje, večina sanacijskih projektov pa ni bilo dokončanih. Kot so na Občini Lendava napovedali že pred nekaj več kot letom dni, se bo sanacija te lendavske znamenitosti začela le, če bodo pridobljena sofinancerska sredstva.
Z načrtovanim projektom obnove in rekonstrukcije lendavskega gradu, za katerega je izdelana projektna dokumentacija, je Občina Lendava pristopila k potrebni obnovi in sanaciji, projekt pa prijavila na spomeniško-varstveni projektni razpis Ministrstva za kulturo, da bi pridobila sofinancerska sredstva za obnovo. Po besedah župana Janeza Magyarja je Občina na razpisu bila uspešna, saj je pridobila 200 tisočakov, a začetka sanacije zaenkrat ne bo, saj je Občina v prvem krogu zavrnila vse prejete ponudbe (dve).

Predmet javnega naročila z dne 1.4.2022 je sanacija lendavskega gradu z okolico, ki obsega sanacijo grajskega obzidja, sanacijo dela fasade lendavskega gradu, sanacijo kleti jugovzhodnega stolpa in izgradnjo razgledne ploščadi z zidovi nad kletjo jugovzhodnega stolpa, sanacijo dostopnih poti do gradu in sanacijo meteorne kanalizacije ter izvedbo drenaže. In kakšen je terminski plan? Dela bi moral izvajalec izvesti najkasneje do 30.9.2022, pa se kot kaže, to ne bo uresničilo, saj bo naročnik primoran javno naročilo ponoviti.

Ponudbe presegajo razpoložljiva sredstva, sledi ponovitev

“Za objavljeno javno naročilo je naročnik do poteka roka prejel ponudbi dveh ponudnikov: PAVČNIK d.o.o. za 620.956,11 EUR (z DDV) in Gradbeništvo DURIČ d.o.o. za 746.369,52 EUR (z DDV). Ugotoviti je, da sta prejeti ponudbi ponudnikov nedopustni in nesprejemljivi, saj ponudbene cene presegajo zagotovljena finančna sredstva naročnika za izvedbo predmetnega naročila. Ker višina finančnih sredstev za izvedbo predmeta naročila ni zagotovljena, se je naročnik odločil prejete ponudbe zavrniti in zaključiti postopek oddaje predmetnega naročila. Naročnik bo ponovil postopek oddaje javnega naročila,” so zapisali pri Občini Lendava.

Občina je za predvidena dela sicer že pridobila potrebno kulturnovarstveno soglasje, za omenjena dela pa (zaenkrat) namerava porabiti “le” okrog 500 tisočakov.