Sanacijsko-vzdrževalna dela na šestnajstih občinskih cestah/odsekih

Občina Lendava je na svojih spletnih straneh in na portalu javnih naročil objavila javni razpis, preko katerega bo izbrala izvajalca za sanacijo-vzdrževalna dela na šestnajstih občinskih cestah. Odpiranje ponudb se bo zgodilo 14.7.2017, izvajalec del pa bo dela moral dokončati do zadnjega dne v septembru.
Nekatere občinske ceste ali odseki so v precej slabem stanju. Gre predvsem za ceste v gričevnatem predelu občine in pa tudi nekatere v nižinskem delu. Občina Lendava je minuli ponedeljek na svoji spletni strani in na portalu javnih naročil objavila dokumentacijo o sanacijsko-vzdrževalnih delih na cestah in odsekih, ki to najbolj potrebujejo. Dela bodo morala biti končana še letos, zadnji dan v septembru, odpiranje ponudb pa po potekalo 14.7.2017 v sejni dvorani Občine Lendava.

Sanacijsko vzdrževalna dela se bodo na občinskih cestah izvajala v treh sklopih. V prvem sklopu se bodo izvajala sanacijska in asfalterska dela, v drugem sklopu bo sledilo urejanje jarkov za odvodnjavanje meteornih voda in v tretjem sklopu sanacija gramoziranih javnih površin. Izvajalec bo z deli lahko pričel takoj po sklenitvi pogodbe z Občino Lendava.

Sanacijsko-vzdrževalna in asfalterska dela se bodo torej izvajala na naslednjih cestah oz. odsekih: Pince – Petišovci, Dolga vas – Lendava, Čentiba – Madžardiak, Kapca – Šolska ulica, Dolina – meja z Madžarsko, Lendava – Lendavske gorice, Čentiba – Mala dolina, Lendava – Spodnji Benec, Gornji Lakoš – Cvetna ulica, Gaberje – Kolonija, Dolina – Zatak – Pince Marof, Lendava – Lendavske gorice – Dolga vas, Dolg. Gorice – Seniget, Urejanje križišča Lendavske gorice – Seniget (pod stolpom Vinarium), Sanacija dotrajane voziščne konstrukcije v Gregorčičevi ulici in Sanacija linijskih razpok na asfaltni površini v mestu Lendava (Kolodvorska, Kranjčeva, Glavna ulica).