Sanacija čistilne naprave v Trnju

Komunalne čistilne naprave na Dolinskem so že dlje časa, zaradi neustreznosti oz. zastarelosti onesnaževale okolje. Občina Črenšovci ima dve čistilni napravi, in sicer za vasi Črenšovci, Žižki in Trnje v vasi Trnje s 3.500 populacijskimi ekvivalenti (PE) in iztokom v potok Črnec ter na Srednji Bistrici z 2.500 PE za vse tri Bistrice z iztokom v Muro. Čistilna naprava na Srednji Bistrici je obnovljena, tista v Trnju pa je v fazi obnove.
Obe čistilni napravi na območju Občine Črenšovci, torej tista na Srednji Bistrici in v Trnju sta stari skoraj dvajset let in sta delovali po sistemu biološkega čiščenja, vendar po zdajšnjih okoljskih standardih nista več dovolj učinkoviti. Težava je predvsem previsoka vsebnost amonijevih spojin, pa tudi vdori padavinske vode v zbiralniku proti čistilni napravi v Trnju. O prenovi čistilne naprave v Srednji Bistrici smo že pisali, sanacija je tam že zaključena, sanacija čistilne naprave v Trnju pa je trenutno v teku. Po zaključeni sanaciji bo občina Črenšovci dobila tudi povečane zmogljivosti čistilnih naprav.

“Za leto 2021 smo v proračunu predvideli 200.000 EUR za sanacijo Čistilne naprave Bistrica in 130.000 EUR za sanacijo Čistilne naprave v Trnju. Investicija na Bistrici je zaključena, pridobili smo tudi odločbo Upravne enote Lendava za poskusno obratovanje. Smo pa v letošnjem letu že pričeli tudi s sanacijo naprave v Trnju. V postopku javnega naročila je bil izbran izvajalec del CID, d.o.o. iz Kopra. Vrednost del po pogodbi je cca 1,071.738,47 EUR brez DDV. Izvajalec je že izvedel nekatera rušitvena dela, t.j. odstranitev obstoječih armirano betonskih delov in gradbena dela. V okviru načrtovanih sredstev se bodo gradbene aktivnosti nadaljevale,” nam je včeraj sporočila županja Občine Črenšovci, Vera Markoja.