Saga o KKC: Svet zavoda na včerajšnji seji potrdil razrešitev direktorja

Svet javnega zavoda Knjižnica kulturni center (KKC) Lendava se je včerajšnji popoldan sestal na svoji 8. seji, ki je imela 5 točk dnevnega reda in je bila zaključena v uri in četrt. Največ časa so prisotni porabili za 4. točko, ki je bila sicer tudi edina vsebinska točka, v kateri so se člani sveta opredelili do pisne izjasnitve direktorja javnega zavoda KKC Lendava, dr. Alberta Halásza o razlogih za razrešitev.
Včerajšnja 8. redna seja sveta KKC Lendava se je v prostorih Krone na Glavni ulici 20 pričela ob 16.00 uri in končala okrog 17:15 ure. Tokratna seja je bila torej ena izmed krajših, a hkrati prelomnih, saj so prisotni člani sveta razrešili direktorja dr. Alberta Halásza, kateremu že dlje časa očitajo nevestno ravnanje z denarjem, manipulacijo sveta zavoda, nesodelovanje s svetom zavoda in očitanje proceduralnih napak, nesodelovanje s sindikatom v zavodu, delovanje zavoda brez osnovne dokumentacije (finančni načrt in plan dela), … pri čemer so izpostavili tudi nezaupnico, katero so mu podali skorajda vsi zaposleni.

Člani sveta so se za tem seznanili s pisnim odzivom dr. Alberta Halásza na vse očitane mu zadeve okrog razrešitve. Slednjemu je bila namreč posredovana vsa dokumentacija, ta pa je imel možnost, ki mu jo daje odlok, odzvati se na vse očitke. Svet zavoda je njegovo pisno izjasnitev soglasno zavrnil, češ, da je ta nezadostna. Izjasnitev naj bi vsebovala očitke zoper delo sveta KKC, zoper ustanovitelja, … “Menim, da je ta primer tipičen slovenski primer. Tisti, ki je na zatožni klopi, opsuje celo okolico z dokumenti iz različnih virov, v katerem pa se ne govori o tistem, o čemer ga obtožujemo. Tudi pri tem je ista situacija // za nas člane sveta je vse to čisto in jasno. Če bi 99% kolektiva glasovalo proti meni, jaz bi jutri sam vrnil delovno knjižico,” je bil oster Istvan Štefan Varga.

Prisotna občinska pooblaščenka, mag. Edita Horvat, direktorica zavoda Idealis, ki je inštitut za plače in delovna razmerja, predvsem za pomoč pravnim in fizičnim osebam v javnem ter zasebnem sektorju, je dejala, da gre v pisanju direktorja za tipične insinuacije. Kot so prisotni naposled ugotovili, so bili pogoji za razrešitev direktorja izpolnjeni in so slednjega s sklepom, ki je bil potrjen soglasno, tudi razrešili dolžnosti. Med drugim smo prisotni lahko slišali še, da vodstvo KKC Lendava ni podalo odgovora ali kakršnega koli pojasnila na dva dopisa sindikata (glede covid dodatkov), kar naj bi bilo nezakonito, med drugim pa je bilo povedano še, da so si zaposleni, v kolikor so želeli koristiti dopust, bili primorani zamenjave iskati sami, kar pa sicer za bolniške odsotnosti ni veljalo.

Med drugim bo svet zavoda zaprosil ustanovitelja, da slednji zamenja svojega predstavnika v svetu zavoda, gre za člana Igorja Kulčarja, saj se ta ne udeležuje sej sveta. Se pa je svet zavoda pod točko “Razno” seznanil tudi z odpovedjo o zaposlitvi. Dejan Süč je namreč 20.5.2022 dal prošnjo za sporazumno prekinitev delovnega razmerja z dnem 31.5.2022. Zavod KKC je ob tem objavil prosto delovno mesto, a bodo razpis primorani razveljaviti, saj prekinitev delovnega razmerja še ni bila izpeljana. Po naših neuradnih informacijah naj bi slednji dobil službo pod okriljem ali na Ministrstvu za kulturo. 

Direktorju zavoda KKC dr. Albertu Halászu bo sedaj, ob smiselni uporabi Zakona o splošnem upravnem postopku, vročen sklep. Ta bo vseboval tudi pravni pouk in v kolikor bo slednji menil, da je razrešitev neupravičena, bo to lahko izpodbijal na sodišču.